Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en voldoende goede werkgelegenheid. Hoewel de gemeente slechts voor een deel de economische ontwikkeling kan beïnvloeden, is vooral het MKB afhankelijk van lokale economische keuzes. Met name door groei van onze lokale economie, heeft Delfzijl een beter perspectief op de groei van de werkgelegenheid. Het CDA beseft dat onze gemeente zich in een krimpregio bevindt, maar wij willen de krimp van ons leefgebied als een kans zien. Wij willen welvaart en welzijn beter in balans brengen en dit besef overbrengen aan de samenleving.

Om de leefbaarheid van onze gemeente in stand te houden, is zorg voor een bloeiende detailhandel en kansen bieden aan de boerenbedrijven die vaak al decennialang aan dorp of stad verbonden zijn, zeer waardevol. Het in stand houden van voldoende voorzieningen als de Molenberg, de bibliotheek en opleiding op het gebied van muziek en kunstvormen, zijn eveneens heel belangrijk voor de leefbaarheid.

Ook op het gebied van milieu en duurzame energie zijn wij kansen. Er hoeft niet altijd een tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen. Door kansen te ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, dragen wij bij aan het vergroten van de werkgelegenheid in deze regio. Het CDA kiest voor rentmeesterschap en wil ons mooie landschap, maar ook onze bloeiende economie, doorgeven aan komende generaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.