Het CDA staat positief tegenover opwekking van duurzame energie, maar is tegelijkertijd ook kritisch. Er kan namelijk spanning ontstaan rond het woonklimaat of in de agrarische sector. Daarom moeten we alle belangen goed tegen elkaar afwegen. De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan onze energievoorziening. Met aardgas, zonneparken, windmolens en kolencentrales draagt de provincie haar steentje bij ten aanzien van het nationaal belang. Het CDA vindt daarom dat het gebied en met name de inwoners, ontzien moet worden van belastende duurzame energie initiatieven. Windenergie vormt een goed voorbeeld, bij verdere plaatsing van windmolens, heeft de plaatsing op zee onze voorkeur. Het CDA vindt het belangrijk om bij het bouwen van nieuwe woningen energie neutraal en aardgas arm te bouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.