Gezonde agrarische sector en vitaal landelijk gebied
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist, daarbij hechten we waarde aan de eigenheid van de kleine kerndorpen.

Agrarische natuurbeheer
Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer, Groningerlandschap, Natuurmonumenten en het Waterschap) en de agrarieĢˆrs waardoor boeren veel meer betrokken worden bij het beheer van terreinen. Het berm onderhoud verdient een zorgvuldig beheerplan en een adequate uitvoering.

Bestaande agrarische bedrijven
Als bestaande bedrijven willen groeien en er is sprake van een conflict met de leefomgeving of natuur en milieu, dan wil het CDA inzetten op verplaatsing en herbouw van bestaande agrarische bedrijven. Noodzakelijke vergroting van boerenbedrijven kan de komst van grotere stallen betekenen. Een kwalitatief goede inpassing in het landschap van deze, uiteraard diervriendelijke, stallen is een vereiste. Het CDA is terughoudend bij teruggave van landbouwgronden aan de natuur.

Functieverandering en herbestemming agrarische gebouwen
Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. Het CDA is in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming. Die bestemming en de activiteit moeten dan wel duurzaam zijn en passen bij het karakter van de omgeving. Door bijvoorbeeld wonen mogelijk te maken of ruimte te bieden aan een zorgboerderij of passende recreatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.