Naar school in Delfzijl
Van jongs af aan leren wij dat onderwijs belangrijk is voor de rest van ons leven. Een leven lang leren betekent dat je in staat bent om jezelf te blijven ontwikkelen. In Delfzijl staat het CDA voor kwalitatief goed onderwijs. Investeren in kennis en innovatie zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren op onze basisscholen, middelbare scholen en het praktijkonderwijs, het beste uit zichzelf kunnen halen.

Goed onderwijs op school
Kinderen en jongeren hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen op school goed worden voorbereid op de toekomst en daarbij goed worden begeleid. Scholen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen moeten een verbeterprogramma volgen.

Alles in één school
Het CDA in Delfzijl is voorstander van brede scholen waarbij het onderwijs en de kinderopvang nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen op één locatie terecht voor voorschoolse opvang, onderwijs, naschoolse opvang, sport en cultuur. De school kan op deze wijze beter inspelen op de behoeften van het kind en eventuele achterstanden tijdig signaleren. In Delfzijl wordt het onderwijs op verschillende locaties gecentreerd, zowel voor het basis- alsmede het voortgezet onderwijs worden kosten efficiënte onderwijscampussen ingericht.

Onderwijs en maatschappij
Het CDA vindt dat scholen nauw moeten samenwerken met hun maatschappelijke omgeving. De gemeente moet deze samenwerking stimuleren. Denk hierbij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaters, bestrijden van ongeoorloofd schoolverzuim, voor- en naschoolse opvang en het bevorderen van praktijkonderwijs en volwasseneneducatie. Door samen te werken met andere instanties, kunnen scholen op deze gebieden meer effect bereiken.

Afstand tot de school
Delfzijl is een gemeente met een stadskern en veel dorpen, basisscholen moeten daarom goed verspreid zijn over de gemeente. De fysieke afstand tot de dichtstbijzijnde school mag niet te groot worden voor leerlingen. Voor de dorpen in Delfzijl is het hebben van tenminste één school, een belangrijke sociale voorziening. De schoolvoorziening in de grote dorpen moet dan ook zo lang mogelijk blijven bestaan, ook bij terugloop van leerlingen. Samenwerking tussen scholen moet hierbij worden bevorderd. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen hun identiteit kunnen behouden als daarvoor voldoende draagvlak is bij de ouders. Het CDA is niet principieel tegen een samenwerkingsschool, al moeten daar wel goede afspraken over gemaakt worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.