De gemeente kent hoofdzakelijk chemische industrie, die een belangrijke en positieve bijdrage levert aan de lokale, de regionale en de landelijke economie. De gemeente dient te werken aan verbetering van het investeringsklimaat voor zowel de industrie als voor het midden en kleinbedrijf. Daarbij is vooral het stimuleren van de werkgelegenheid van belang.

Het CDA ziet graag dat de gemeente het voortouw neemt om startende bedrijven te ondersteunen en daarom met ondernemersverenigingen voorziet in de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt daarnaast de opleidings- en re-integratietrajecten af met ondernemersverenigingen op de behoefte aan lokaal personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van bedrijven terughoudend om met welstandseisen. Als de wens van een bedrijf ergens niet binnen de regels past zoekt de gemeente met de ondernemer actief naar andere mogelijkheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.