Het centrum van Delfzijl is in ontwikkeling, de parkeerdruk neemt op sommige plekken flink toe. Het CDA vindt het van belang om per gebied passende maatregelen moeten worden genomen om de parkeerdruk tot een minimum te beperken. Hiervoor kunnen maatregelen als parkeerschijfzones of Kiss and Ride zones worden ingezet. Het CDA vindt het van belang om alle belanghebbenden te blijven spreken over het parkeren en ziet daarom de vertegenwoordiging van het klankbordgroep parkeren graag gecontinueerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.