Leven in Delfzijl

Het CDA Delfzijl wil een sterke samenleving waarin alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving is gebouwd op gedeelde verantwoordelijkheid en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De overheid is bovenal dienstbaar. Het heersende beeld van de overheid moet er wat aan doen, dient omgebogen te worden naar: "wat kan ik, of wat kunnen wij, hier zelf aan doen.

Over grenzen heen kijken

In de periode dat voor ons ligt gaat de gemeente Delfzijl samen met haar buurgemeenten Appingedam en Loppersum aan de slag om zich voor te bereiden op een nieuwe gezamenlijke gemeente. Vandaar dat het CDA alvast vooruitkijkt en een blik werpt op de toekomstige gezamenlijke visie voor onze gemeente. Samen met de afdelingen van het CDA in Appingedam en Loppersum hebben wij dan ook gewerkt aan ons verkiezingsprogramma en overkoepelende standpunten. 

Zorg voor elkaar

In Delfzijl voelen burgers zich thuis en veilig. Samen werken we aan een betere toekomst. De kracht van onze gemeente ligt in onderlinge verbondenheid, dat vraagt om een sterk wij-gevoel en de overtuiging dat wij met elkaar de klus kunnen klaren. Gezinnen zijn in staat hun kinderen op te voeden in een veilige omgeving, kinderen kunnen naar school voor een goede educatie en ouderen krijgen de waardering en aandacht voor wat ze hebben gedaan en nog steeds doen voor onze jongere generaties.

Eerlijke economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Een eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid. In een eerlijke economie draagt iedereen bij aan collectieve regelingen en hebben alle werkenden recht op ondersteuning bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterken in plaats van belasten. 

10 keuzes voor Delfzijl

Of het nou gaat om leven, werken of wonen in Delfzijl, bij alles wat we doen draait het om keuzes maken. Belangrijke keuzes voor de toekomst van Delfzijl. Zo maken we keuzes over de zorg, hoe we meer aandacht kunnen besteden aan de jongeren, ouderen en gezinnen in onze samenleving en welke maatregelen er genomen moeten worden om weer veilig te wonen in een gebied dat te maken heeft met aardbevingen. Omdat een verkiezingsprogramma best veel tekst bevat, hebben we tien keuzes die het CDA heeft gemaakt alvast op een rij gezet.  

Denk met ons mee

Politiek draait om mensen en samenwerking, daarom hebben we ervoor gekozen om bij het schrijven van ons verkiezingsprogramma gebruik te maken van de kennis en wensen van onze leden en inwoners van Delfzijl. Wij bijven ook na het schrijven van het verkiezingsprogramma goed luisteren wat er in de samenleving speelt. Daarom vragen wij of u met ons meedenkt. Wilt u een zorg met ons delen of heeft u een goed idee over de toekomst van Delfzijl? Neem dan contact met ons op. Vanzelfsprekend kunt u ook een vraag stellen over onze standpunten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.