• Wij zien graag meer experimenten met autonoom (openbaar) vervoer in de provincie.
  • Wij stimuleren elektrisch vervoer door onder andere te zorgen voor meer oplaadpunten voor auto en fiets en voor bredere fietspaden.
  • De fietsroute-plus trajecten moeten in de hele provincie verder worden uitgerold.
  • Wij willen bedrijven stimuleren om tot een slimmer en duurzamer vervoersbeleid te komen, onder andere door het faciliteren van elektrische fietsen en oplaadpunten voor auto en fiets.
  • Wij zijn voor experimenten binnen het openbaar vervoer met alternatieve brandstoffen zoals waterstof en vinden dat de provincie hierin een aanjagende rol kan spelen.
  • Wij vinden het belangrijk dat bedrijventerreinen in onze provincie ook goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Hierdoor krijgen bezoekers of medewerkers van bedrijven die hier gevestigd zijn ook een meer-duurzaam alternatief voorhanden. De provincie houdt hier rekening mee in haar beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.