01 februari 2021

CDA vraagt aandacht voor ondernemers

CDA vraagt aandacht voor ondernemers
Horeca Vereniging Appingedam luidt op 6 februari letterlijk de noodklok namens een groot aantal ondernemers in de gemeente Eemsdelta. In een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente en fractievoorzitters van de politieke partijen willen ze aandacht vragen voor situatie waarin veelal kleine ondernemers zijn beland door de coronacrisis. Naar aanleiding van deze oproep van ondernemers om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp, heeft de fractie van het CDA onderstaande brief aan enkele vertegenwoordigers van de ondernemers in de gemeente Eemsdelta gestuurd. 

Beste ondernemer(s),
De impact van de landelijke maatregelen zijn zichtbaar en voelbaar. Het is onze fractie duidelijk geworden dat er weinig tot geen contact is onderhouden met u als ondernemer. Onze ondernemers voelen zich niet gehoord door ons, het CDA Eemsdelta vindt dit onverteerbaar en onacceptabel. 
In de week van 11 januari 2021 is het initiatief genomen om de noodklok te luiden door ondernemers uit onze gemeente. Ondernemers maken kenbaar dat er weinig contact is geweest vanuit de gemeente naar u toe en dit betreuren wij ten zeerste. Wij leggen daarom het verzoek neer bij het college om dit contact beter op te pakken en goed op de hoogte te blijven van uw persoonlijke ervaring met de maatregelen en de impact die dit heeft voor uw bedrijf. 
Het CDA Eemsdelta is zich ervan bewust dat de druk hoog is en wij willen hier meer aandacht voor vragen. Gemeenten trekken gezamenlijk op met de landelijke overheid, dat betekent dat de maatregelen en de compensatieregelingen door de overheid worden uitgevoerd. Als gemeente willen wij echter binnen de mogelijkheden die wij hebben, ook van waarde zijn en ons inzetten om tot gezamenlijke oplossingen te komen voor zowel ondernemers als inwoners. 
Het CDA Eemsdelta wil daarom meedenken om samen met u en samen met onze inwoners, te werken naar een oplossing om de lokale economie nu en na de coronacrisis te stimuleren. 

Met vriendelijke groet,

De fractie van het CDA Eemsdelta   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.