01 juli 2021

Kadernota

Onze gemeente doorgeven aan de volgende generaties
Vanuit onze 4 uitgangspunten is het CDA opgericht, geven we invulling aan onze ideeën en kijken we vooruit. In deze kadernota vertellen wij aan de hand van deze uitgangspunten hoe wij onze gemeente voorbereiden op de toekomst.

Rentmeesterschap betekent dat we onze gemeente op een goede manier doorgeven. Het CDA wil dat we circulair bouwen, zodat we bouwmaterialen over 40 jaar opnieuw gebruiken in plaats van weggooien. Ook moeten we nu al nadenken hoe we over 20 jaar onze zonnepanelen duurzaam vervangen.

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat we het samen doen en iedereen zijn unieke bijdrage levert aan de samenleving. Wij willen onze inwoners het vertrouwen geven om zelf beslissingen te nemen over hun leefomgeving, de gemeente helpt waar dat nodig is. We willen een gemeente zijn waar we naar elkaar omkijken, zodat iedereen mee kan doen.

Publieke gerechtigheid betekent onder andere dat de gemeente er is om mensen te beschermen. Zeker als het gaat over de aardbevingen. We moeten samen het vertrouwen herwinnen en onze inwoners helpen waar nodig. De leefbaarheid in onze gemeente moet op nummer 1 staan, zeker als het gaat over veilig wonen.

Tenslotte solidariteit, dat betekent dat iedereen meetelt en we allemaal gelijk zijn, onafhankelijk van je kleur, sekse, portemonnee, geloofsovertuiging of waar je vandaan komt. Iedereen moet mee kunnen doen en we willen van tegenstellingen naar verbondenheid. Samen zorgen we voor een positieve toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.