De jarenlange ellende door de gaswinning waar onze Groningers mee geconfronteerd worden, raakt ons diep als CDA. Het CDA maakt zich op lokaal, regionaal en nationaal niveau sterk voor een provincie waar inwoners veilig kunnen wonen. Voor het CDA is het volstrekt helder dat Groningen recht heeft op dezelfde veiligheid als in de rest van Nederland.

  • Als gevolg van de gaswinning zijn huizen, gebouwen en cultureel erfgoed beschadigd. Alle schade moet onmiddellijk en volledig hersteld of gecompenseerd worden. In het gasbeleid moet veiligheid voorop staan. Vanuit onze verantwoordelijkheid zullen wij controleren of de afspraken worden nagekomen. Indien nodig zullen wij het Rijk aanspreken op de afgesproken maatregelen om de veiligheid te garanderen.
  • Afbouwen van de gaswinning naar nul heeft op termijn positieve gevolgen voor de leefbaarheid in het gebied en het gevoel van veiligheid. Maar tegelijkertijd stelt de schadeafwikkeling- en versterkingsoperatie ons versneld voor sociale uitdagingen op het gebied van woningbouw, voorzieningen en economie. Niet in de laatste plaats omdat in Noord-Nederland in de gas-, olie- en zoutwinning – en de daarop gebaseerde chemische industrie – heel veel mensen werkzaam zijn.
  • Veel woningen en bedrijfsgebouwen in het winningsgebied zijn onverkoopbaar geworden. Voor dit deel van de woningvoorraad moet een (opkoop)regeling worden bepleit bij het Rijk. Dit is één van de instrumenten voor de herstructurering van de woningvoorraad en voor het behoud van het gespaarde vermogen van de Groningers in dit gebied. Mensen met mijnbouwschade die uit het gebied weg willen, moeten ook gebruik kunnen maken van de compensatieregeling.
  • Er moet meer aandacht komen voor de consequenties van de schade- en hersteloperatie van ons cultureel erfgoed. Het CDA maakt zich hier sterk voor en blijft dit doen.
  • Wij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor inwoners die kampen met psychische problemen als gevolg van de gaswinning en pleiten voor een vangnet voor deze groep.
  • Wij staan experimenten met schaliegas niet toe. We vinden tevens dat er geen kernenergie in onze provincie moet worden opgewekt en dat er geen kernafval mag worden opgeslagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.