De afgelopen jaren heeft er een bestuurlijke opschaling plaatsgevonden. De provincie ondersteunt gemeenten waar nodig bij het oppakken van nieuwe taken. De provincie heeft een faciliterende rol bij het tot stand brengen van gewenste en noodzakelijke samenwerking, in welke vorm dan ook. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.