24 april 2023

Aanmeldsysteem Voortgezet onderwijs leidt tot ongelijke kansen

De Groningse gemeenteraadsfracties van het CDA en D66 zijn ontstemd over de manier waarop kinderen en ouders zijn benadeeld bij hun schoolkeuze nadat het centrale registratiesysteem stilzwijgend werd opgeheven. Het vervangende systeem van inschrijving stelde ouders die geïnformeerd waren over de zwaktes in het systeem, in staat om meerdere voorkeursscholen op te geven waardoor hun kinderen stevig werden bevoordeeld ten opzichte van ouders en kinderen die zoals bedoeld en afgesproken slechts één voorkeursschool opgaven.

Kansengelijkheid in het onderwijs is van groot belang en het is daarom bijzonder pijnlijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Ouders en kinderen die zich aan de afspraken hebben gehouden zijn benadeeld en we moeten er nu voor zorgen dat deze weeffouten in het registratiesysteem worden gedicht” aldus fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA Groningen.

Vandaag hebben CDA en D66 schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld aan het college waarin de fracties het college vragen stellen met als doel dat er vanaf volgend schooljaar een nieuw centraal registratiesysteem wordt gehanteerd. De fracties zien graag, net als in sommige andere steden, een centraal inschrijfsysteem waarin ouders en kinderen hun voorkeuren voor een school en voor zaken als levensbeschouwing en didactisch concept kunnen aangeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.