04 juli 2019

Bolle Blogt: De bezem erdoor

Afgelopen woensdag stond het financiële meerjarenbeleid op de agenda. En dat is geen beeld om vrolijk van te worden. Grote tekorten op het budget voor de uitkeringen en jeugdzorg. Een tekort dat oploopt tot zo’n 22 miljoen. Aan de andere kant is het ook geen nieuw beeld, want de gemeente Groningen leeft al jaren boven haar stand. Slechte financiële kengetallen, ontzettend hoge schulden en structureel meer geld uitgeven dan er binnenkomt. De nieuwe coalitie heeft daar (nog) geen verandering in gebracht. Nee, de nieuwe coalitie heeft de ambities hooggehouden, de reserves flink geplunderd en vervolgens de onroerendezaakbelasting, de parkeertarieven en de toeristenbelasting verhoogd.

En toen kwam daar het bericht vanuit den Haag dat het dit jaar wat minder zou worden. Overigens geheel volgens de bekende systematiek: Er zijn ook jaren dat Groningen een meevaller kan noteren namelijk. Edoch: Moord en brand! Den Haag moet over de brug komen! De coalitiepartijen wisten niet hoe snel ze met de vinger naar den Haag moesten wijzen in de media (link). 

Maar dat is slechts een gedeelte van de financiële analyse. Ja, op sommige beleidsterreinen is het budget vanuit den Haag onvoldoende - bijvoorbeeld bij de jeugdzorg. Maar de gemeente Groningen kan niet de rechterhand ophouden in den Haag, om het vervolgens met de linkse hand in Groningen weer over de balk te smijten.

Gelukkig liet de wethouder van financiën dat ook weten. Dat dit niet opgelost kan worden zonder dat het pijn gaat doen. En niet alleen bij de coalitiepartijen, zo liet hij optekenen, maar bij de gehele gemeenteraad. Vandaar ook de oproep van het college aan de diverse partijen om hun oplossingsrichting aan te geven. Hoe komen we uit deze financiële moeilijke situatie? De VVD had een aantal suggesties. De Stadspartij deed een oproep op ook de oppositie goed te betrekken. De PVV hield het bekende verhaal dat de duurzaamheidsmaatregelen geschrapt zouden moeten worden. Maar vanuit de coalitie bleef het stil. 

Niets. 

Of nou ja... De PvdA vond dat we het hoofd koel moesten houden, want misschien kregen we bij de volgende berekening wel weer meer geld vanuit den Haag. Vandaar waarschijnlijk ook hun pleidooi om de ijsbaan op de Grote Markt te behouden. 

De bezem zal erdoor moeten. Een kaasschaaf gaat niet helpen. Je zult moeten beginnen bij de wettelijke taken en kijken hoeveel dat kost. En pas dan kun je geld uit gaan geven aan zaken waar je niet over gaat en ook niet van bent. Dat is geen leuk proces, want dat betekent dat op vrijwel elk beleidsterrein zal moeten worden gesneden. Maar het is onontkoombaar. Als je niet blijvend de lasten van je politieke ambities bij de burgers neer wilt leggen, kan het niet anders. 

En de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen, GroenLinks, wat vond die ervan vraagt u zich af? Met 11 zetels van de in totaal 45, hadden ze geen enkele inbreng. Niks, noppes, nada. Geen denkrichting, geen idee, gewoon niets. En die immense stilte, dat baart me misschien wel meer zorgen dan de financiële situatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.