22 juni 2019

Bolle Blogt - Schandelijk optreden van de gemeente Groningen

Hoewel het gemeentebestuur van Groningen volgens de gemeentelijke ombudsman onbehoorlijk heeft gehandeld weigert zij een omstreden beslissing terug te draaien. De gemeenteraad vindt het best.

In Groningen hoeft de gemeente zich niet te houden aan haar eigen spelregels. De ombudsman concludeert dat de gemeente onbehoorlijk handelt en kan niet uitleggen aan de klagers waarom dit niet wordt gecorrigeerd. Dan is het hoogste politieke orgaan, de gemeenteraad, aan zet om in te grijpen. Die heeft de ombudsman als onafhankelijk instituut immers aangesteld. Wat is hier aan de hand?

Klachten

Afgelopen raadsvergadering besprak de gemeenteraad een rapport van de ombudsman. Het rapport ging over klachten die waren ingediend over het proces rondom onttrekkingsvergunningen. Deze vergunningen moeten worden aangevraagd als iemand een woning wil gaan verhuren aan meerdere personen. In de oude situatie kon dit zonder vergunningen tot maximaal drie personen. Met de nieuwe regeling zou ook bij drie personen een vergunning nodig zijn. Een regel die bedoelt is om wijken te ontlasten en te voorkomen dat te veel gezinswoningen worden gebruikt als verhuurobject voor studenten. Als je al een huis verhuurde kon je daarvoor een vergunning aanvragen. De gemeente zou iedereen een brief sturen en zou via een advertentie duidelijk maken dat de regels zouden gaan veranderen.

Onbehoorlijk

Dan wenden zes mensen zich tot de ombudsman, omdat ze niet op de hoogte zijn van de nieuwe regeling en inmiddels ook geen vergunning meer kunnen aanvragen. De ombudsman constateert na onderzoek dat deze mensen geen brief hebben gehad. Ook constateert de ombudsman dat de gemeente geen advertentie heeft geplaatst om het nieuwe beleid kenbaar te maken. De ombudsman kan niet anders dan concluderen dat de gemeente onbehoorlijk heeft gehandeld doordat zij haar eigen regels niet heeft gevolgd en dit ook niet wil corrigeren. Het advies van de ombudsman is dan ook helder, verstrek deze mensen alsnog de vergunning.

Njet

Dat stuit op een gedecideerd njet bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur moet als hij een advies van de ombudsman niet opvolgt, gemotiveerd aangeven waarom dit niet gebeurt. Het gemeentebestuur geeft aan dat het alsnog afgeven van de vergunning leidt tot precedentwerking. De ombudsman concludeert dat dit niet het geval kan zijn en houdt vast aan het advies.

Gemeenteraad

Dan ligt de bal voor de voeten van de gemeenteraad. De gemeente heeft onbehoorlijk gehandeld ten opzichte van haar inwoners. En slaat vervolgens een advies van de ombudsman om dit te herstellen in de wind. Dat zal de volksvertegenwoordiging toch niet zomaar pikken? De gemeenteraad met als belangrijke taak het controleren van burgemeester en wethouders die kan hier toch niet anders dan ingrijpen? Maar in plaats van de wethouder tot de orde te roepen en op te dragen het advies van de ombudsman op te volgen, staan de coalitiepartijen, GroenLinks, Pvda, D66 en de Christenunie, als één man achter de wethouder. Als deze mensen wat willen, dan moeten ze dat maar via de rechter afdwingen zo luidt hun conclusie.

Spiegel

Enkele weken later heeft de gemeenteraad een gesprek met de ombudsman. Er vallen mooie woorden en er zijn veel complimenten voor het werk van de ombudsman. De ombudsman neemt ze in ontvangst, maar pakt ook een spiegel. Het gemeentebestuur heeft onbehoorlijk gehandeld door zijn eigen beleid niet te volgen. Het gemeentebestuur corrigeert deze fout vervolgens niet en motiveert dit onvoldoende. ,,Dat kan ik niet uitleggen aan mensen”. Dat het hoogste politieke orgaan, de gemeenteraad, niet ingrijpt in deze zaak is een schande, pijnlijk en doet het vertrouwen in de politiek geen goed. Om met de woorden van de ombudsman te spreken: het is niet uit te leggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.