30 juni 2021

CDA: Behoud het Driebondsbos

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA wil dat er geen grootschalig onderhoud en beheer wordt uitgevoerd in het Driebondsbos totdat er een besluit genomen is over de ontwikkelstrategie. Daarom dient het CDA samen met GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren een motie in.

De gemeente heeft plannen om de Eemskanaalzone, waar het Driebondsbos onderdeel van uitmaakt, de aankomende jaren te herontwikkelen. Zo is de gemeente voornemens de komende jaren circa 2000 nieuwe woningen te bouwen. Omwonenden uiten al langer hun zorgen over de plannen van de gemeente. Het bos heeft zich gedurende zestig jaar zonder menselijke invloed kunnen ontwikkelen en er leven veel zorgen bij omwonenden over de invloed van de herontwikkelingen op het stuk natuur. Het CDA vindt dat hier gehoor aan moet worden gegeven en de prioriteit moet komen te liggen bij het behoud van het Driebondsbos.

‘Het Driebondsbos is een uniek stuk natuur en is van grote waarde voor de omwonenden’, aldus CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. Wat het CDA betreft kunnen delen van de Eemskanaalzone wel een gecombineerd recreatief karakter krijgen. ‘Door het recreatiegebied buiten het Driebondsbos te laten vallen, kunnen we het unieke stuk natuur behouden.’, zo stelt het CDA-raadslid.

Het CDA wil dat de motie ertoe leidt dat de herontwikkeling van de Eemskanaalzone meer gericht zal zijn op het behoud van het unieke Driebondsbos. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni zal de gemeenteraad hierover stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.