19 mei 2020

CDA: 'Betrek omwonenden goed bij de plannen voor het Lageland'

Een testbaan voor een hyperloop en een zonnepark. Dat zijn de plannen voor de polder van het Lageland. Ondanks de participatiebijeenkomsten hebben de bewoners onvoldoende het idee dat ze serieus genomen worden. Dat moet wat CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens anders. Daarom pleitte hij in de raadscommissie van 20 mei voor een duidelijk plan om omwonenden te betrekken. In de gemeenteraad van 27 mei dient hij een motie in om dit te bewerkstelligen.

Herman Pieter Ubbens: 'Het gaat om een groot gebied, maar niet om een grote groep omwonenden. Juist daarom moet het mogelijk zijn om alle inwonenden goed te informeren.' Als de coronamaatregelen het toelaten geeft Ubbens de voorkeur aan aan een fysieke bijeenkomst. 'Om tot een goed proces te komen en het vertrouwen terug te winnen, is het toch goed om elkaar in de ogen te kunnen kijken.', aldus Ubbens.

Wat het CDA betreft is een goed participatieproces een noodzakelijke voorwaarde om voor te stemmen voor welk plan voor dit gebied dan ook. Herman Pieter dient daarom samen met de VVD, SP 100% Groningen en Stadspartij een motie in waarin hij het college oproept om in het verdere participatietraject daadwerkelijk in samenspraak met omwonenden tot een gebiedsvisie van de polder te komen, waarbij de ruimte moet bestaan om concessies te doen richting de inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.