Solar cell farm in power station for alternative energy from the sun
09 november 2019

CDA: ‘Bewonersorganisaties onvoldoende betrokken bij planvorming zonthermiepark’

Het CDA is kritisch op de samenwerking van de gemeente met bewonersorganisaties rondom de planvorming van het zonthermiepark op het Zernike terrein. In oktober vorig jaar gaven diverse partijen de gemeente mee dat er met bewoners overleg zou moeten plaatsvinden over de ontwikkeling van een zonnethermiepark op het voormalige slibdepot op het Zerniketerrein. Uit contact met de bewonersorganisaties blijkt dat zij niet betrokken zijn bij deze planvorming. 

Afgelopen week heeft de provincie Groningen een omgevingsvergunning verleend voor het zonthermiepark. Bewonersorganisaties Dorkwerd en Reitdiep geven echter aan dat zij vooraf niet betrokken zijn bij de planvorming. De bewonersorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbesluit omdat er weinig tot niks terecht lijkt te komen van het herstel van natuurwaarden.

‘Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente Groningen voortvarend werkt aan de energietransitie, maar dat draagvlak van omwonenden daar een belangrijke rol in speelt.’, aldus CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. ‘Dit college en ook het vorige college heeft hoge ambities als het gaat om burgerparticipatie. Daarom is het kwalijk dat de bewonersorganisaties niet betrokken zijn bij de planvorming.’ De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de betrokkenheid van de bewonersorganisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.