17 mei 2023

CDA dient motie in voor verlaging vergunningskosten MKB

Vandaag dienen het CDA samen met de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en de PVV een gezamenlijke motie in bij de Raad van de Gemeente Groningen om de kosten van bedrijfsvergunningen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) te verlagen.

De partijen constateren dat de huidige kosten voor de eerste bedrijfsvergunning €120,45 bedragen, terwijl opeenvolgende vergunningen aanzienlijk hoger liggen op €529,25. Deze last is moeilijk op te brengen voor zowel kleine ondernemers als werknemers die afhankelijk zijn van hun auto om naar het werk te komen.

De motie roept het college op om vóór 2024 met een plan te komen waarin de kosten voor het MKB in Groningen voor de tweede en volgende bedrijfsvergunningen worden verlaagd naar het bedrag van de eerste vergunning. Het CDA benadrukt dat kleine ondernemers van groot belang zijn voor de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. Het verlagen van de kosten van bedrijfsvergunningen zal de lokale ondernemers ondersteunen en bijdragen aan een gunstig ondernemersklimaat in Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.