06 juli 2018

CDA en Stad & Ommeland willen maatregelen tegen rubberkorrels op kunstgrasvelden

De gemeenteraadsfracties van het CDA en Stad & Ommeland in Groningen hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Dat doen we naar aanleiding van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat deze week uitkwam. Daaruit blijkt dat het gebruik van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden schadelijk is voor het milieu in de directe omgeving van de velden.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad & Ommeland: ‘Op diverse locaties in Groningen kunnen door rubberkorrels stoffen lekken die in de grond rondom de velden en in de bagger in sloten terechtkomen. Die stoffen zijn schadelijk voor het milieu. We willen weten of en wanneer het college met maatregelen komt.’

In 2016 hebben de beide fracties meerdere malen zorgen geuit over het gebruik van rubbergranulaat, de gezondheidsrisico’s en de maatschappelijk onrust die het gebruik hiervan veroorzaakte. Mede daarom is er destijds een proef gestart met een andere infill bij voetbalvereniging Velocitas. De partijen willen van het gemeentebestuur weten hoe de ervaringen zijn met deze velden.

De partijen vragen zich ook af of het gemeentebestuur van plan is om de rubberkorrels uit te faseren bij vervanging van velden en bij de aanleg van nieuwe velden gebruik te maken van ander niet-schadelijk materiaal. Fractievoorzitter René Bolle (CDA) wil daarom weten of er sportverenigingen zijn die tussen 2016 en nu gevraagd hebben om een alternatief voor rubbergranulaat: ‘Het zou mooi zijn als we sportclubs goede, gezonde en milieuvriendelijke alternatieven aan kunnen bieden’, aldus Bolle.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.