09 november 2019

CDA maakt tegenbegroting: 'geen ozb-stijging woningen, halveer hondenbelasting en investeer in sport'

De begroting die de coaltie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie heeft opgeleverd is in onze ogen geen evenwichtige begroting. Inwoners van onze gemeente moeten méér betalen, maar ze krijgen er minder voor terug. Grote bezuigingen op sport en onderhoud en daarnaast een verhoging van de OZB met 8%. Bovenop de verhoging van 12,5% van vorig jaar. De rekening komt teveel bij onze inwoners te liggen. Dat is niet de keuze die het CDA maakt.

Toegegegeven; het is een lastige financiële tijd. Het Rijk heeft taken aan de gemeente overgeheveld met te weinig geld. Daarnaast geeft het Rijk minder uit, waardoor ook de begroting van de gemeente zwaar onder druk komt te staan. Maar ook met die constatering kun je andere keuzes maken. Keuzes die veel meer terug gaan naar de kern van wat de gemeente zou moeten doen. En ja, daarin zitten ook keuzes die wij liever niet zouden maken, maar die evengoed beter in balans zijn dan de keuzes van deze coalitie. Het CDA stelt een pakket voor waarin zo'n 5 miljoen euro wordt verschoven en anders wordt uitgeven. Zo kunnen we een ton extra investeren in sport en beheer en onderhoud van de gemeente op peil houden. We draaien de OZB verhoging voor huizeneigenaren terug en maken van de hondenbelasting een doelbelasting.

Dit doen we bijvoorbeeld door de basisbaan niet in te voeren, te bezuinigen op het economisch programma en door een tegenprestatie in te voeren. Daarnaast is het helaas noodzakelijk om het OZB-tarief voor niet woningen te verhogen tot in totaal 2,87%, daarmee zit het overigens nog onder de prijsindexatie van 3,87%. Deze keuzes leveren volgens ons een pakket op waarmee we de kwetsbaren blijven ontzien en waarmee we de gemeente meer laten focussen op haar kerntaak. En deze andere keuzes levert naar onze stellige overtuiging een begroting op waarmee we de rekening van de politieke ambities niet jaar in jaar uit neerleggen bij onze inwoners. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.