05 april 2023

CDA motie voor naschoolse opvang voor kinderen van de Wingerd aangenomen

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad (CDA, D66, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PVDA, Partij voor het Noorden, PVV en Partij voor de Dieren) dient aankomende woensdag een motie in om naschoolse opvang beschikbaar te stellen voor leerlingen van (V)SO De Wingerd. Momenteel is er geen naschoolse opvang beschikbaar op De Wingerd, terwijl hier bij ouders en kinderen wel veel behoefte aan is.

Dit heeft te maken met de manier van financiering. Omdat het om een speciaal onderwijs school gaat, kunnen deze kinderen vaak niet binnen reguliere BSO’s worden opgevangen. De directie van de Wingerd wil daarom naschoolse opvang op school organiseren. De gemeente wilde dit echter in eerste instantie niet financieren, omdat het volgens het college niet past binnen de afgesproken financiering van de jeugdzorg.

Volgens het Minsterie van VWS kan buitenschoolse opvang met extra ondersteuning wel betaald worden vanuit de Jeugdwet en vanuit de Wet langdurige zorg. Het toegezegd te zoeken naar een structurele oplossing voor de naschoolse opvang van deze kinderen. De ouders en kinderen blijven ondertussen de komende periode nog steeds zonder zorg en naschoolse opvang zitten voor hun kinderen. De indienende gemeenteraadsfracties vragen daarom in een motie aan het college om zo snel mogelijk een tussentijdse oplossing te organiseren, totdat het college een langetermijnoplossing heeft gevonden.

CDA-Fractievoorzitter Jalt de Haan "Het is essentieel dat kinderen zich sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen door met andere kinderen te spelen na schooltijd. Het is oneerlijk dat dit wel goed geregeld is voor het regulier onderwijs, terwijl dit voor de Wingerd nu niet lukt. Daarom zijn we blij dat een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat er nu wat moet gebeuren tot er een structurele oplossing is.’

D66-raadslid Mirjam Gietema sprak met de ouders van leerlingen van (V)SO de Wingerd. ‘’Er is een onrechtvaardige situatie ontstaan voor de ouders en de kinderen en dat is niet acceptabel. Niet de discussie tussen het college en het Ministerie moet centraal staan, maar de zorg en ontwikkeling van de kinderen. Bovendien hadden ouders erop gerekend dat na de herfstvakantie kon worden gestart met naschoolse opvang. Toen dit niet bleek te lukken zorgde dit voor grote teleurstelling. We zijn blij dat we nu een aantal maanden later alsnog een oplossing lijken te hebben gevonden voor de ouders en kinderen.’

De motie zal worden ingediend tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 5 april 2023.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.