27 mei 2020

CDA vraagt aandacht voor financiële situatie Hamelhuys

Het Hamelhuys is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De stichting draait honderd procent op vrijwilligers en is voor haar financiën afhankelijk van giften, fondsen en een tijdelijke subsidie van 10.000 euro. Door de coronacrisis zijn helaas alle fondswervings evenementen afgelast.

Helaas valt de stichting buiten alle financiële regelingen van de overheid en moeten de huur en vaste lasten doorbetaald worden. Het Hamelhuys heeft enige reserve, maar als de situatie lang aanhoudt zal dit unieke concept in zwaar weer komen. Raadslid Herman Pieter Ubbens: 'Stichting Hamelhuys is een prachtig vrijwilligersinitiatief dat in deze moeilijke tijden op steun van de gemeente moet kunnen rekenen. We hopen dat het college bereidt is de stichting te helpen, wanneer deze crisis nog lang aanhoudt en de financiële situatie onhoudbaar wordt.'

Tenslotte bleek de huur van het pand aan de Johan de Wittstraat 15 verhoogd te worden door de Huismeesters. Het CDA vraagt aan het college om met de woningcorporatie in gesprek te gaan over deze verhoging en met een oplossing te komen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.