06 maart 2019

CDA wil lief-en-leed-straten tegen eenzaamheid

In navolging van de gemeenten Rotterdam en Den Haag wil het CDA dat er in Groningen gestart wordt met lief-en-leed-straten in de strijd tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot probleem in de gemeente Groningen. Uit cijfers van de GGD Groningen blijkt één op de tien 65-plussers zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. Ondanks dat er al een aantal projecten lopen, vindt het CDA dat er meer moet gebeuren om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

In een lief-en-leed-straat proberen vrijwilligers bewoners onderling met elkaar in contact te brengen. Fractievoorzitter René Bolle: ‘De gemeente kan deze bewoners ondersteunen met een klein potje geld, dat gebruikt kan worden om kleine activiteiten te organiseren of zieke buren een bloemetje te brengen. In Rotterdam is het een groot succes. Daar telt de gemeente inmiddels meer dan zeshonderd van deze lief-en-leed-straten.'

In het nieuwe coalitieakkoord geeft het college aan eenzaamheid in Groningen te willen verminderen. Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld in de hoop dat er in Groningen gestart kan worden met dit initiatief om het onderlinge contact in de straat te verbeteren om zo eenzaamheid tegen te gaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.