01 juli 2020

CDA wil starten met lief-en-leed-straten in strijd tegen eenzaamheid

Het CDA wil dat er in Groningen gestart wordt met lief-en-leed-straten. In een lief-en-leed-straat proberen vrijwilligers bewoners onderling met elkaar in contact te brengen. Deze vrijwilligers krijgen van de gemeente een klein potje geld op zak om kleine activiteiten te organiseren of zieke buren een bloemetje te brengen.

Eenzaamheid is een groot probleem in de gemeente Groningen. Ruim 45% van de bevolking in Groningen voelt zich eenzaam, waarvan een deel zelfs ernstig eenzaam. Ondanks dat er al een aantal projecten lopen, vindt het CDA dat er meer moet gebeuren om eenzaamheid terug te dringen. Het CDA dient daarom tijdens het voorjaarsdebat een motie in om te starten met deze lief-en-leed-straten.

In Rotterdam en Den Haag zijn deze straten succesvol in de strijd tegen eenzaamheid. Deze gemeenten hebben samen al meer dan achthonderd lief-en-leed-straten. 'In deze corona-tijd is eenzaamheid toegenomen. Juist dit is hét moment om te starten met lief-en-leedstraten.', aldus fractievoorzitter René Bolle. 

Vorig jaar stelde het CDA al schriftelijke vragen in de hoop dat er gestart kan worden met lief-en-leed-straten. Destijds gaf het college aan dat het initiatief vooral vanuit de inwoners zelf moest komen. In navolging van het plan ontving de fractie al diverse inwoners die graag willen starten met deze straten. Inmiddels ziet een meerderheid van de raad de meerwaarde van het plan en wordt de motie breed gesteund. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.