02 juni 2021

CDA wil streng toezicht om overlast van evenementen in het Stadspark te verminderen

De gemeenteraadsfractie van het CDA wil dat er een betere controle komt op de overlast door evenementen die omwonenden rondom het stadspark ervaren. Omwonenden klagen al jaren steen en been over onder andere de harde muziek, rondslingerend afval en verkeersoverlast die de evenementen in het stadspark met zich meebrengen. Het CDA wil dat de gemeente jaarlijks gaat monitoren hoe het zit met de overlast en van daaruit maatregelen neemt om verdere hinder te voorkomen.

Fractievoorzitter René Bolle is blij dat er, na een jaar van corona, weer mogelijkheden zijn voor het organiseren van festivals en andere grootschalige evenementen. ‘Maar het plezier van de één mag niet ten koste gaan van de ander. Daarom is het van belang de zorgen en klachten van de omwonenden serieus te nemen en stevig de vinger aan de pols te houden’, aldus Bolle.  

Deze wens kwam ook vanuit de omwonenden en met een motie tijdens de gemeenteraad geeft het CDA daar gehoor aan. Omdat de gehele oppositie en de ChristenUnie voor de motie lijken te gaan stemmen, ziet het er naar uit dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen.

Foto: Gemeente Groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.