680694432
25 september 2019

Gemeenteraadsfracties trekken aan de bel over situatie Harense sportclubs

De gemeenteraadsfracties van het CDA, Stadspartij, VVD, PVV en SP slaan samen met de Haren sportverenigingen alarm over de onroerende zaakbelasting die in de nieuwe gemeente Groningen fors omhoog is gegaan. Sportclubs in Haren vrezen dat straks ook de veldhuur volgt en dat dit zal leiden tot enorme contributieverhogingen. 

De herindeling van de drie gemeenten is een feit en dat houdt in dat er een aantal beleidszaken en tarieven geharmoniseerd moeten worden, waaronder het OZB-tarief. Dit heeft op meerdere momenten al tot (schriftelijke) vragen geleid, voornamelijk rondom het OZB-tarief voor niet-woningen wat in de oude gemeente Groningen fors hoger lag dan in ten Boer en Haren. Hiervoor is een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze compensatieregeling bedraagt 100% voor 2019, 80% voor 2020, 60% voor 2021, 40% voor 2022 en 20% voor 2023. Er is tevens een maximum aan compensatiebedrag van € 50.000,-. Deze regeling compenseert voor een aantal jaren het hogere tarief van de oude gemeente, maar uiteindelijk betalen alle eigenaren van niet-woningen het hoge tarief van de oude gemeente Groningen.

Bovenstaande systematiek geldt ook voor (sport)verenigingen uit de voormalige gemeente Haren en ten Boer. Tijdens de bespreking in de commissie van 13 maart 2019 is er door een aantal fracties gewezen op het ‘Amendement-Omtzigt’. Dit amendement zou het mogelijk moeten maken om sportverenigingen en verenigingen met sociaal belang niet aan te slaan met het tarief voor niet-woningen, maar tegen het tarief voor woningen*. Dat laatste tarief ligt aanzienlijk lager. Het college heeft aangegeven hier sympathiek tegenover te staan en dit te willen betrekken bij een integrale discussie over sporttarieven.

De Sportkoepel heeft in een reactie aangegeven dat het van belang is dat verenigingen toegankelijk en vitaal blijven en dat daarom de contributies zo laag mogelijk zouden moeten zijn. Zij bepleiten daarom een subsidieregeling zoals deze ook in de gemeente den Haag en Rozendaal is ingesteld.

Onlangs heeft het CDA samen met een aantal andere gemeenteraadsfracties een gesprek gevoerd met sportverenigingen in Haren. Daarbij kwam de stapeling van een aantal problemen aan de orde. Zo is daar de kwestie van de BTW-plicht, de hogere energieheffing en het probleem van de hogere OZB tarieven wat nog eens versterkt wordt door fiks hogere WOZ-waardes. De Harense tennisclub TSH trok hierover aan de bel in Haren de Krant op 27 augustus jongstleden. De OZB aanslag van € 2.043,- steeg naar maar liefst € 24.826,-. Naar aanleiding van dit artikel en het gesprek met de verenigingen hebben is er een korte inventarisatie uitgevoerd naar wat de impact is van de eerder genoemde stapeling voor de verenigingen. Deze inventarisatie geeft een verontrustend beeld. De stapeling van hogere kosten is bij vrijwel alle verenigingen het geval. Er dreigen contributieverhogingen die kunnen oplopen naar 30% - 40%. Hierdoor staat de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van de sport in onze gemeente onder druk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.