Close up shoes Female runner tying her shoes for a jogging exercise
03 april 2019

Het college gaat aan de slag met het sluiten van een Gronings Sportakkoord

Het college heeft toegezegd aan de slag te gaan met het sluiten een Lokaal Sportakkoord. Deze toezegging komt naar aanleiding van schriftelijke vragen die de CDA-fractie in maart stelde. Het college laat weten dat ze op korte termijn een sportformateur hoopt aan te stellen, met als doel om partijen bij elkaar te brengen om tot Lokaal Sportakkoord te komen.

In maart 2019 stelde de CDA-fractie schriftelijke vragen over het sluiten van een Gronings Sportakkoord. De komende drie jaar wordt er namelijk 30 miljoen euro geïnvesteerd om het nationale sportakkoord, dat het kabinet in 2018 sloot, om te zetten in lokale sportakkoorden. Voor gemeenten met een lokaal sportakkoord stelt het Rijk geld beschikbaar voor de uitvoering. Voor het CDA was deze beslissing de aanleiding om te vragen of de het college zich wil inzetten voor een Lokaal Sportakkoord.

Het CDA is een groot voorstander van het sluiten van een Lokaal Sportakkoord. Fractievoorzitter René Bolle: 'Door partijen met elkaar in contact te brengen en onderling verbindingen te leggen kunnen er samenwerkingen ontstaan die anders niet tot stand zouden komen. Dat kan bijdragen aan de ambitie om met plezier een leven lang te sporten en bewegen.' Het Sportakkoord kan ook bijdragen aan het verkleinen van de verschillen in sportdeelname en in andere aspecten van een actieve, gezonde levensstijl. De CDA-fractie is dan ook blij dat het college heeft toegezegd aan de slag te gaan met het sluiten van dit akkoord.

Het college heeft toegezegd om zo snel mogelijk met minimaal drie sport- en beweegaanbieders een intentieverklaring in te de dienen bij het Rijk. Daarnaast gaan ze een sportformateur aanstellen, indien mogelijk per mei 2019, die de partijen bij elkaar moet brengen om het akkoord te sluiten. Het streven is om het akkoord begin november te sluiten, zodat in 2020 een beroep gedaan kan worden op het uitvoeringsbudget.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.