23 juni 2021

Kinderen uit groep 8 nu ook in aanmerking voor laptopregeling

Vanaf 1 juni kunnen basisschoolleerlingen uit minimagezinnen in het jaar dat zij naar groep 8 gaan een aanvraag indienen voor een laptop. Dit is naar aanleiding van een motie van het CDA tijdens het voorjaarsdebat van 2020, om de laptopregeling voor kinderen uit minimagezinnen uit te breiden. Deze laptopregeling is in Groningen al van kracht voor kinderen die naar de middelbare school gaan. Het college heeft gehoor gegeven aan de motie van het CDA door de leeftijdsgrens vanaf het schooljaar 2021/22 met een jaar te verlagen.

Fractievoorzitter René Bolle is tevreden met de stappen die het college onderneemt. Kinderen op de basisschool worden steeds afhankelijker van een goede laptop of computer, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk of een spreekbeurt. ’Met de nieuwe regeling sluit de gemeente aan op de verdere digitalisering van het onderwijs. Op deze manier kunnen ook kinderen uit minimagezinnen meedoen en kansen krijgen op een betere toekomst’, aldus René Bolle.

Het nieuws komt wat het CDA betreft op het juiste moment, met het nieuwe schooljaar dat bijna weer voor de deur staat. Het CDA Groningen is blij met de uitbreiding en bedankt de wethouder voor de genomen stappen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.