Van de gemeente mag je een verantwoord beleid verwachten waarbij niet de korte termijn, maar de lange termijn centraal staat. Er mag structureel niet meer worden uitgegeven dan er binnen komt en er moet een buffer zijn voor onverwachte gebeurtenissen. Zo houden we de gemeente ook voor de generaties na ons gezond. Het CDA heeft daar de afgelopen jaren eindeloos op gehamerd en zal dat blijven doen. De woonlasten in Groningen zijn al jaren hoog in vergelijking tot de rest van Nederland. Voor agrarische ondernemers kan dit tot problemen leiden in de nieuwe gemeente.

We willen....

 

Uitgangspunten voor het financieel beleid zijn voor ons: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De gemeentelijke uitgaven en investeringen dragen bij aan een maatschappelijk doel. Om financiële problemen te voorkomen moet er kritisch gekeken worden naar alle zaken die de gemeente uitvoert. De vraag of het een kerntaak van de gemeente is, moet daarbij centraal staan.

Woonlasten in Groningen mogen niet verder verhoogd worden’

De woonlasten van de gemeente Groningen zijn al jaren hoog. Verhoging met meer dan een inflatiecorrectie is daarom niet aan de orde. De OZB tarieven moeten zodanig worden aangepast dat agrarische ondernemers in de nieuwe gemeente niet worden geconfronteerd met hogere lasten. Een extra differentiëring is daarvoor nodig.

Jaarlijks wordt een duidelijk overzicht gepubliceerd van de instellingen die subsidie, in welke vorm dan ook, ontvangen en wat zij daarvoor doen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.