Ondernemers zijn de motor van de economie. Een goed vestigingsklimaat is een voorwaarde voor een bruisende gemeente. Daarbij hoort ook een breed en gevarieerd winkelaanbod. Het CDA heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor de zelfstandige ondernemers in winkelcentrum Paddepoel die beboet worden als ze hun winkel niet openen op zondag. We zullen deze ondernemers blijven ondersteunen en deze misstand bestrijden. Daarnaast hebben we ondernemers die maatschappelijk betrokken zijn en hun winkel toegankelijk willen maken voor iedereen, in het zonnetje gezet.

We willen...

 

Het CDA wil samen met ondernemers vol aan de bak. De bedrijvigheid in de binnenstad en in de wijken en dorpen willen we vergroten. Overbodige regels schaffen we af, faciliteiten gaan we verbeteren en ondernemers stimuleren we om nieuwe bedrijvigheid te beginnen. Kortom snappen of schrappen. Daarvoor werken we samen aan de aantrekkelijkheid van Groningen. Dit geldt in het bijzonder ook voor de agrarische ondernemers in de gemeente.

Noord-Nederland heeft een grote economische potentie. Dat kan worden versterkt door een duidelijke economische en bestuurlijke agenda in de noordelijke provincies. Gemeenten in het noorden, ook over de grens, zijn samenwerkingspartners - geen concurrenten - en kunnen beter samenwerken om de economie te versterken. De Topdutch-campagne is daar een mooi voorbeeld van. De startupsector in Groningen bruist, vooral op ICT-gebied. Dit moeten we zo goed mogelijk blijven faciliteren. Daarnaast moet er ook extra aandacht zijn voor sociale ondernemingen. We moeten hen in staat stellen om ook diensten aan de gemeente te kunnen leveren en we willen dit onder andere mogelijk maken via aanbestedingsvoorwaarden.

Al jaren ligt de werkloosheid in Groningen boven het gemiddelde van Nederland. Dit is een lastig probleem en de gemeente kan dit niet in haar eentje oplossen. Het aantal mensen dat gebruik moet maken van een uitkering is in de stad relatief hoog en daalt nauwelijks. Door de economische groei dreigt er daarnaast een tekort te ontstaan aan vaklieden in bijvoorbeeld de bouw, ICT en in de zorg. Het CDA wil daarom stimuleren dat scholen en het bedrijfsleven de handen ineen slaan om uitkeringsgerechtigden op te leiden in de sectoren waar een nijpend personeelstekort is. Daarnaast vindt het CDA het van essentieel belang dat mensen met een uitkering professionele hulp wordt geboden om te herscholen, werk te vinden en werk te houden om zodoende weer onafhankelijk te kunnen zijn.

 

 

Het CDA vindt dat aanbestedingen ten minste gericht moeten zijn op social return, regionale werkgelegenheid en zo veel mogelijk vaste banen.

 

Het CDA vindt dat ondernemers hun eigen keuzes moeten kunnen maken voor wat betreft openingstijden. Dit mag niet opgelegd worden d.m.v. boetes. Het CDA is tegen de 24-uurseconomie.

Openingstijden mogen niet worden opgelegd d.m.v. boetes, ondernemers bepalen zelf hun openingstijden’

Het CDA vindt dat we in Groningen breder moeten kijken naar werk dan alleen betaalde arbeid om iedereen de kans te geven om mee te doen in de samenleving. Daarom willen wij een herwaardering van vrijwilligers. Gouden handen zijn net zo belangrijk als goede hersenen. Hierom vindt het CDA dat de gemeente meer stages en werkplekken moet bieden.

 

Tenslotte wil het CDA zoveel mogelijk productiebedrijven aantrekken. Op de beschikbare bedrijventerreinen kunnen we aantrekkelijke voorwaarden creëren waardoor de werkgelegenheid vergroot wordt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.