Groningen, Haren en Ten Boer zijn prachtige gemeenten. Onze drie gemeenten worden één en het is van groot belang om dat op een goede manier vorm te geven. Het CDA is ervan overtuigd dat mensen uit die oude gemeenten zich in de oude situatie niet veel van de gemeentegrenzen hebben aangetrokken. Dat zullen ze ook in de nieuwe situatie niet doen. Niet een lijn op de kaart is belangrijk, maar hoe je je voelt in je straat, zijn er voorzieningen in de buurt en het allerbelangrijkst, zijn jij en je geliefden gezond.

Groningen, Haren en Ten Boer zijn prachtige gemeenten. Onze drie gemeenten worden één en het is van groot belang om dat op een goede manier vorm te geven. Het CDA is ervan overtuigd dat mensen uit die oude gemeenten zich in de oude situatie niet veel van de gemeentegrenzen hebben aangetrokken. Dat zullen ze ook in de nieuwe situatie niet doen. Niet een lijn op de kaart is belangrijk, maar hoe je je voelt in je straat, zijn er voorzieningen in de buurt en het allerbelangrijkst, zijn jij en je geliefden gezond.

De overheid heeft hier zeker een rol. Waar anderen ervan uitgaan dat de samenleving alleen sterker kan worden met een grotere overheid, waardoor het eigen initiatief van mensen wordt ontmoedigd, wil het CDA de komende jaren juist het maatschappelijk initiatief centraal stellen. Voor het CDA begint politiek namelijk met de erkenning van maatschappelijk initiatief.Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is het sleutelwoord. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

We doen een nadrukkelijke oproep, een appèl, om de individualisering tegen te gaan. Je leeft niet alleen, maar vooral ook in relatie tot een ander. Daar past een gemeente bij die ruimte laat voor initiatieven. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Wij geloven in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf.

Het CDA baseert zich op christelijke normen en waarden die hun kracht en waarde hebben bewezen. We zorgen voor elkaar, we gaan verstandig om met wat ons gegeven is, we pakken onrecht en asociaal gedrag aan en rekenen erop dat iedereen doet wat hij kan en niemand achterover leunt. We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals hufterig gedrag en drugsmisbruik. We maken ons zorgen om vereenzaming, een ingrijpend probleem dat onder oud en jong speelt en grondig aangepakt moet worden. Tegelijkertijd maken we ons sterk voor dingen die de samenleving versterken zoals een goed ondernemersklimaat en faciliteiten in dorpen, wijken en straten. Verenigingen en families vormen de ruggengraat voor de samenleving die wij voor ogen hebben.

De gemeente moet wat ons betreft continu de samenwerking zoeken met bewoners, met verenigingen, met ondernemers. Alleen op die manier kunnen we de komende jaren de gemeente, met al haar prachtige dorpen en haar prachtige stad waar we zo trots op zijn, in stand houden. Met dit programma presenteren wij ons plan voor een betere gemeente. Een gemeente die luistert naar haar inwoners, initiatieven ondersteunt, en een vangnet biedt als dat nodig is. Een gemeente, midden tussen de mensen.

‘Groningen: Een gemeente met Pronkjewail én golden raand!

‘Groningen: Een gemeente met Pronkjewail én golden raand!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.