01 februari 2016

29 februari: een 'BIS'DAG

Iedereen die op 29 februari is geboren heeft dit jaar een echte verjaardag, want 2016 is een schrikkeljaar; een jaar met 366 in plaats van 365 dagen. Deze extra dag is nodig omdat het kalenderjaar en het tropisch jaar niet even lang duren. Een tropisch jaar is de tijd die de aarde nodig heeft om van lentepunt naar lentepunt (als de tijd van licht en donker gelijk zijn) om de zon te draaien en duurt niet precies 365 dagen, maar 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,1814 seconden.

Als je je van dat verschil niets aantrekt kom je na vier jaar 23 uur en 15 minuten tekort, met het gevolg dat we oud en nieuw te vroeg vieren en dat uiteindelijk na verloop van tijd de seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar gaan verschuiven.

Eerst was de schrikkeldag een 'nummerloze' dag, ingelast tussen de 23ste en de 24ste februari en heette een 'bis'dag, naar de oude Latijnse aanduiding ante diem bis sextus Kalendas Martii. In het Frans heet een schrikkeljaar nog steeds ‘une année bissextile’.

In de tijd van Julius Caesar duurde een jaar ongeveer elf minuten te lang. Na 128 jaar was dat een hele dag en werd het bepalen van Pasen een probleem omdat dit feest (heden ten dage nog steeds) gebaseerd is op het lentepunt. Dat tijdstip stond vast op 21 maart, maar door de eeuwen heen raakten die dag en de echte gebeurtenis steeds verder van elkaar verwijderd.

Pas in 1578 heeft Paus Gregorius XIII met de bul Inter gravissimas een kalenderhervorming doorgevoerd. In die tijd viel het lentepunt inmiddels al op 11 maart en om dat weer terug te brengen op de 21e, beval hij dat de dag na 4 oktober 1582 de 15e oktober moest zijn. Door het weglaten van die tien dagen werd het begin van de lente teruggebracht naar 21 maart. Vervolgens moest het schrikkeljaar overgeslagen worden in de ronde jaren die eindigden op 00 tenzij dat deelbaar was door 400.

Niet alle landen waren even vlot met de invoering omdat de pauselijke invloed niet overal even welkom was. In ieder geval zorgde deze correctie er wel voor dat onze kalender nu nog steeds de Gregoriaanse kalender heet.

Van pauselijke invloed hebben hebben we in het CDA geen last, we kennen in Nederland immers scheiding van kerk en staat. Daarom is het zo bijzonder dat de laatste encycliek van de huidige paus Franciscus Laudatio Si wereldwijd zoveel aandacht krijgt. Geschreven, niet voor invloed in de wereldlijke macht, maar uit oprechte zorg voor de schepping.

Politici maken hun eigen afweging, enerzijds vanuit hun 'roots' en anderzijds geinspireerd door hun omgeving en interesses. Voor het CDA reden om extra aandacht te schenken aan hun kernbegrip 'Rentmeesterschap'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.