16 november 2017

Begroting 2018 door Jacob Boonstra

Begroting 2018

Positief beeld

De begroting 2018 geeft een positief en solide beeld. Het CDA heeft de afgelopen jaren steeds ingezet op een verbetering van de financiële positie van Haren. Complimenten aan het college en de organisatie hoe ze de bezuinigingsoperatie van vorig jaar heeft doorgevoerd. De financiële positie van Haren verbetert significant. Het lijkt nog sneller te gaan dan we in juni 2016 met elkaar verwachtten en hoopten.

Sociaal domein

We zien dat de bezuiniging op Torion voor 2018 gedeeltelijk is teruggedraaid. Kan het college aangeven wat het beeld is voor de daarop volgende jaren? Loopt de bezuiniging alleen vertraging op of is deze niet uitvoerbaar? Het CDA vind het belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor het Sociaal domein om de taken goed uit te voeren.

Investeringsruimte

Dat de financiële positie verbetert is mooi omdat we daardoor nog beter in staat zijn mogelijke tegenvallers en risico’s op te vangen. Tegelijk is het ook heel mooi dat er gelijk in het eerste jaar na de bezuinigingsoperatie ruimte ontstaat om te investeren. En die ruimte is niet beperkt. In de begroting stelt het college voor om in de komende vier jaar bijna 27 miljoen te gaan investeren terwijl de financiële positie verbetert. Dit een knappe prestatie! Haren zit niet op slot maar investeert! Kan het college aangeven wat de effecten zijn van de september circulaire van het Rijk?

Tegelijk stelt het college voor om hiervan ruim 18 miljoen te gebruiken voor het onderwijs. Het blijft gek dat de raad al meer dan een jaar wacht op een nieuw IHP, we daar inhoudelijk nog niet over hebben gesproken en de investeringen toch al in deze begroting staan. Ook blijkt dat de investering voor circa 4 miljoen uit P.M. posten bestaat. Het CDA is blij dat het college voorstelt dat deze kredieten pas daadwerkelijk beschikbaar komen nadat we een inhoudelijk debat hebben gevoerd over het lang verwachte IHP. Het CDA vraagt zich namelijk af of alle investeringsruimte uitsluitend aangewend moet worden voor onderwijs.  

Keuzes te maken

De begroting 2018 is de laatste begroting die deze raadsperiode uitgevoerd zal gaan worden. Met een knipoog zeg ik dat sommigen hopen dat dit zelfs de laatste begroting van de gemeente Haren is. Bij de perspectiefnota hebben we als raad al kaders meegegeven voor deze begroting. Het college heeft deze kaders goed verwerkt in de begroting. Nu we zien dat er zoveel investeringsruimte ontstaat leek het ons als CDA goed om ons verkiezingsprogramma er weer even bij te pakken. Veel daarvan is al gerealiseerd, denk aan behoud van de voorzieningen en het bewegingsonderwijs maar ook aan de avondopenstelling van het gemeentehuis, de realisatie van het centrum in Oosterhaar en natuurlijk het levendige dorpsplein.

We weten dat het college druk is met de bouw op het Haderaplein en dat ook daar heel binnenkort duidelijkheid over komt. Daarmee komt ook die wens van het CDA in vervulling.

Wat blijft is de kwaliteit van het onderwijs, het ondernemersklimaat (parkeerbeleid), de verkeersproblemen en de inrichting van de openbare ruimte. Als het gaat over de kwaliteit van het onderwijs dan besteedde het CDA in haar verkiezingsprogramma specifieke aandacht aan het Maartenscollege en de Nicolaasschool. We zijn blij dat de Nicolaasschool de langverwachte nieuwbouw krijgt. Op basis van het investeringsvoorstel lijkt er ook geld voor het Maartenscollege in het IHP te komen, dus daar spreken we later graag met het college over.

Het CDA wil naast het investeren in onderwijs ook graag geld beschikbaar houden voor nieuw beleid zoals voor het parkeren en burgerparticipatie. Daarnaast wil ik CDA geld overhouden voor andere investeringen zoals de aanpak van verkeersproblemen en de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een grondige verbetering van de voetpaden in onze gemeente waar we vorige week al over spraken. Nadat we later dit jaar de discussie hebben gevoerd over het IHP weten we hoeveel ruimte er blijft voor andere keuzes die het CDA ook belangrijk vindt. Doordat onze raadsperiode opgerekt gaat worden, kan deze raad zelf nog de volgende perspectiefnota en begroting voor 2019 vaststellen. Bij de volgende perspectiefnota gaat het CDA dan graag met de andere partijen in debat over welke keuzes we dan nog willen maken.

Namens de CDA fractie,

Jacob Boonstra, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.