Fred Slijkerman

Bestuurslid

Fred Slijkerman

Rooms katholiek, geboren in 1938 in Warmenhuizen, getrouwd met Aleid, twee zonen, één kleinkind.
Woont sinds 1979 in Haren en is oud KVP-lid en lid van het CDA sinds de oprichting.

Is thans gepensioneerd; was achtereenvolgens directeur van de Volkshogeschool ’t Oldörp te Uithuizen, secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond Noord en directeur van kantoor Mr Slijkerman Secretariaten (o.a. werkzaam voor de Nederlandse glucose- en  zetmeelindustrie, de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders, de Nederlandse Cacao-industrie, de visserij en Werkgeverskring Noord Groningen). Daarnaast was hij oprichter en bestuurslid van de Benelux Vereniging Noord Nederland en bestuurslid van de ‘Internationale Confederatie Belgische-Nederlandse Verenigingen’. Hij was medeoprichter en bestuurslid van de stichting ’t Grunnger Bouk, commissaris en secretaris bij de christelijke woningbouwcorporatie Patrimonium en oprichter van de schola cantorum Haren. Nu bestuurslid landelijke Vereniging voor Latijnse liturgie en afd. Groningen en Friesland. Is actief in de Orde van den Prince, een internationaal genootschap van Nederlandssprekenden, die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal en cultuur en zich persoonlijk daarvoor willen inzetten.

Fred werd in 1976 lid van de KVP en later van het CDA,  omdat hij verwacht, dat het CDA voorwaardenscheppend is voor mensen, die geïnspireerd door de leer en de idealen van het christendom, de ruimte krijgen een leefbare wereld op te bouwen, waarin mensen niet gehinderd door de staat verantwoordelijkheid en zorg dragen voor elkaar en voor een goed gebruik van de schepping.
Hij is geen socialist, die het heil ziet in een alles regelende overheid, en geen liberaal democraat, die de vrijheid zoekt om alleen met zijn eigen belangen bezig te kunnen zijn.

 

Ridderspoorweg 40 9753 GK Haren

tel. 050-534 60 41

e-mail: sliclo@xs4all.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.