Column van de fractievoorzitter

25 maart 2020

Het dagelijks leven staat sinds een aantal weken helemaal in het teken van het Coronavirus. Opeens staat de wereld op zijn kop en worden we geconfronteerd met vergaande maatregelen om het virus zo goed en zo kwaad mogelijk buiten de deur te houden.

Noodzakelijke en begrijpelijke maatregelen worden genomen. Maatregelen die ons op de één of andere manier allemaal treffen. Horeca, musea, scholen, dierentuinen, kerken etc die de deuren moesten sluiten. Harde maatregelen die een stuk ongemak geven. Ondernemers die hun onderneming met liefde en hard werken hebben opgebouwd zien ineens donkere wolken boven hun bedrijf. Ongewis wat de toekomst hun gaat brengen. Werknemers die plotseling geen werk meer hebben en die thuis zijn komen te zitten.

Veel sectoren zullen er mee geconfronteerd worden en waarvan de gevolgen ons zeker nog een lange periode zullen blijven achtervolgen. Niemand die weet hoe de toekomst eruit zal komen te zien. Mensen in de zorg die niet weten waar ze het eerst of laatst moeten zijn en dagelijks de gevolgen en het leed van het virus onder ogen te moeten zien. Mensen die onder grote druk met alle liefde hun werk doen. Ik heb veel waardering voor deze groep mensen die zich 24 uur per dag inzetten om te zorgen dat alle mensen die verzorging nodig hebben ook de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Zo zijn er uiteraard meerdere beroepsgroepen die zorgen dat het dagelijks leven nog een beetje doorgaat. Ik weet dat het gevaarlijk is om beroepsgroepen te benoemen omdat er velen zijn die dag en nacht klaar staan. Toch wil ik er een aantal uitlichten, n.l. de mensen die werkzaam in de voedselketen, de transportsector, de supermarkten etc. Zij zorgen ervoor dat we iedere dag boodschappen kunnen doen en ons voorzien van ons dagelijks voedsel. Er is voldoende voedsel op voorraad en het is dan ook triest om te zien hoe mensen menen te moeten hamsteren omdat de angst er is dat er de komende tijd niet voldoende in de schappen zou liggen. Een opvallende is het hamsteren van wc papier. Ondanks het feit dat er door velen op gewezen is dat hamsteren absoluut niet noodzakelijk is gaat het vrolijk door. De angst en emotie overheerst in niet de realiteit. Laten een ieder hetgeen zij of hij nodig heeft voor een week meenemen en ook wat overlaten voor anderen. Solidair zijn.

Veel waardering voor het kabinet die de ernst van de situatie heeft ingezien en de ene na de andere maatregel afkondigt. Zij baseren hun keuzes op deskundigen die dag en nacht bezig zijn om de juiste voorstellen bij de beleidsmakers neer te leggen. Een verantwoordelijkheid die bijna onmenselijk is en een grote druk legt op de mensen. Ondertussen zijn er rond de 17 miljoen deskundigen die er ook van alles van vinden. Het is te laat, het is te vroeg. Laten we vooral vertrouwen hebben in die deskundige mensen die het kabinet van informatie voorzien zodat zij de moeilijke keuze verantwoord kunnen maken. Zij doen het voor ons.

Compensatieregelingen en noodmaatregelen, voor met name ondernemers, worden ontwikkeld om te voorkomen dat bedrijven omvallen. Het is goed om te zien dat alles op alles word gezet om de gevolgen te beperken. Het is een begin want niemand kan op dit moment de schade inschatten. Ook het gemeentebestuur en met name het college is samen met de organisatie dag en nacht bezig om de gevolgen van het virus in beeld te krijgen en de afgekondigde noodmaatregelen uit te werken.

Het opschorten van het betalen van belastingen is zo’n maatregel die het college snel heeft genomen. Dagelijks communiceren ze via social media en de website de actuele situatie. Veel waardering dat in zo’n korte tijd er een organisatie staat die accuraat kan opereren. Prioriteiten stellen, keuzes maken wat wel wel en wat niet. De politieke agenda zal een andere worden dan wij samen voor ogen hadden aan het begin van het jaar.

Het saamhorigheidsgevoel is duidelijk aanwezig en er ontstaan mooie initiatieven om er voor elkaar te zijn. Kinderen die tekeningen maken, knutselwerkjes maken, boodschapjes doen voor ouderen. Een warm gebaar dat zeker gewaardeerd wordt. Zie krijttekeningen op pleinen bij verpleeghuizen om opa’s en oma’s een bemoediging te geven. Hartverwarmend.

Omzien naar elkaar is juist van belang in deze dagen. Laten we ondanks dat we de nodige afstand moeten houden naar elkaar blijven omzien. Samen zullen we in vertrouwen in onze Hemelse Vader deze crisis te boven komen.

Ik sluit af met de woorden van koning Willem Alexander: :’Het Coronavirus kunnen we niet stoppen, het Eenzaamheidsvirus wel”

Ik wens u allen veel sterkte de komende tijd.

 

Kor Berghuis fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.