Hieronder de bijdrage van Henk Koopmans tijdens de raadsvergadering van 8 mei.

... Voorzitter,

Vandaag zouden we een keus moeten maken uit twee partijen die beiden de ambitie hebben om lokale zender van de gemeente Het Hogeland te worden. Twee partijen die door het commissariaat voor de media beiden geschikt worden geacht deze rol te vervullen.

Echter, op basis van uitsluitend dit (wettelijke) criterium maakt het dus niet uit en zou de emotionele gunfactor van doorslaggevende betekenis kunnen worden, iets wat het CDA niet wenselijk vindt. We willen graag beoordelen en een keuze maken op basis van objectieve criteria.

Als fractie hebben we met beide partijen gesproken en geconstateerd dat beide partijen ambitieus zijn en hun eigen sterke punten hebben. Vooral dat laatste gaf ons de overtuiging dat partijen elkaar uitstekend zouden kunnen aanvullen in een samenwerking. Tegelijkertijd hebben we helaas ook moeten constateren dat pogingen hiertoe tot op heden niets hebben opgeleverd. Wellicht ziet het college toch nog kans de gesprekken hiervoor vlot te trekken. Een samenwerking van beide partijen zou onze voorkeur hebben.

Moeten we echter toch een keuze maken dan vinden we als CDA het voorliggende voorstel daarvoor onvoldoende. We denken als fractie dat het mogelijk moet zijn om nog een verdiepingsslag te maken. Het vernieuwingsconvenant Gemeenten Lokale Omroepen, welke als bijlage 8 is toegevoegd geeft naar ons idee hiervoor nog voldoende aanknopingspunten. Hier staan criteria verwoord waar een lokale omroep aan zou moeten voldoen.

We willen het college dan ook vragen om op korte termijn deze verdiepingsslag te maken en met een meer beargumenteerd voorstel te komen zodat we als raad een weloverwogen en beargumenteerde keuze kunnen maken....

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.