De gemeenteraad behandelt de begroting op 13 november 2019.

De begroting voor 2020 van de gemeente Het Hogeland is sluitend. De belastingen worden het komend jaar niet verhoogd, afgezien van een inflatiecorrectie. En als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt krijgen de plannen voor fondsen voor bewonersinitiatieven en initiatieven van ondernemers in 2020 vorm. Ook wordt volop ingezet op de centrumplannen voor Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum.

Om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen waren stevige ingrepen nodig. Naast uitstel van investeringen is ook kritisch naar het personeelsbestand gekeken, met name naar de inhuur van externen. De gemeente wil het aantal arbeidsplaatsen in 2023 terugbrengen naar het niveau van 1 januari 2019.

Lees hier de Begroting 2020 Het Hogeland >>>

Lees verder >>>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.