Voor de eerste keer hield de CDA afdeling het Hogeland haar Nieuwjaarsreceptie. Centrale plaats was het ontmoetingscentrum Concordia in Baflo.

Het programma stond vooral ook in het teken van terugkijken en vooruitzien. Teruggekeken werd even door de CDA wethouder Kristel Rutgers die een kort verslag gaf van de afgelopen maanden. Ook zette de voorzitter, Wilte Everts, alle CDA-ers die in besturen en fracties in de oude gemeentes een rol hebben gespeeld letterlijk in de bloemen.

Voor vijf mensen had de middag een heel speciaal tintje. De landelijke partijvoorzitter van het CDA, Ruth Peetoom, meldde zich opeens bij de bijeenkomst met een verzoek vijf mensen extra in het zonnetje te mogen zetten, te weten Mevr.Ritzema en Dhr. Wijnstra uit de gemeente Bedum, Dhr. Valkema uit de gemeente De Marne en Mevr. Spijk en Mevr. Persoon van de voormalige gemeente Eemsmond. Voor hen had zij als waardering voor al hun werkzaamheden voor het CDA een zilveren CDA speld bij zich die vervolgens met een lovend woord werden opgespeld.

Als laatste werd nog Wilte Everts bedankt als voorzitter van het bestuur door zijn opvolger Harrie Sienot. Wilte Everts gaat proberen een plaats te verwerven in het Waterschapsbestuur van Noorderzijlvest en zal de komende tijd nodig hebben om daar campagne voor te voeren.

De aanwezige CDA leden konden terugzien op een geslaagde middag waarbij de verzorging met hapjes en drankjes natuurlijk ook behoorlijk bijdroegen aan het welslagen van de middag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.