Vrijdag j.l. is het CDA Het Hogeland op bezoek geweest bij een aantal verenigingen en bedrijven in de gemeente De Marne. Eerder waren er al werkbezoeken in de gemeente Bedum en Winsum.

Een grote groep CDA-kandidaten voor de nieuwe gemeente Hogeland kwam vrijdagmorgen bijeen in de kantine van FC LEO te Leens. Hier vond een gesprek plaats met de Samenwerkende Verenigingen Leens. Een groot aantal verenigingen en instellingen uit Leens werken hierin samen, stemmen activiteiten op elkaar af met een activiteitenkalender en versterken elkaars activiteiten. Hierdoor wordt de leefbaarheid in het dorp verbeterd.

In plaats van krimp zit er schwung in het dorp. Wat een sterke samenleving voor het dorp wel niet kan betekenen. Zo is er weer een EHBO-organisatie ontstaan, want bij activiteiten moeten er wel EHBO-ers zijn. Iedere vereniging leverde daarvoor tenminste één persoon. Andere activiteiten die zijn gaan bloeien: Leensterweek, Ede Staal muziekfestival, jaarfeest, muziek op de vrijdagavond, enz. Dit soort activiteiten stimuleert mensen ook om zich aan te melden als vrijwilliger; de sociale samenhang neemt toe.

Natuurlijk vreest de SVL ook om onder te sneeuwen in de grotere gemeente Hogeland. De CDA-ers hebben deze opmerking ter harte genomen, maar het bestuur ook aangespoord om vooral de eigen agenda uit te voeren. Uiteindelijk hebben alle dorpen vitale en krachtige dorpsgemeenschappen nodig. De CDA-ers onderstreepten de leus in de kantine: “Door samenspel worden kleine dingen groot”.

Daarna ging de CDA-tour naar Lauwersmeerplezier. Een recreatiebedrijf te midden van industriële en visserijbedrijven, gelegen tussen de ingang naar de visserijhaven en het Lauwersmeer. Hier is in 15 jaar tijd, naast het visserijbedrijf, een recreatie bedrijf ontstaan met camperplaatsen, trekkershutten in een loods met een gemeenschappelijke huiskamer en een feestlocatie. De ondernemer benadrukte dat zoiets alleen kan ontstaan door goed ondernemerschap. Je moet de kansen benutten als ze zich aandienen. Het CDA is voorstander om dit soort ontwikkelingen te stimuleren.

Na de lunch werd in de haven nog een Zoutkamper vissersboot bezocht. Op deze boot wordt de nieuwste techniek van garnalen vissen toegepast. Op ingenieuze wijze wordt de bijvangst zo snel mogelijk weer teruggevoerd naar het water. Alleen de garnalen blijven over. Duidelijk is geworden dat er vele gebieden in de Waddenzee niet bevist mogen worden en dat de overheid iedere boot in de gaten houdt. Het CDA is voorstander van moderne vormen van visserij, met schone en hoogstaande technologische toepassingen.

Een inspirerende dag voor de bezochte verenigingen , bedrijven en het CDA.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.