De invoering van de Toeristenbelasting voor Het Hogeland is besproken in de raadsvergadering op 30 oktober.

Lees hier de stukken behorende bij dit agendapunt >>>

Lees hieronder de bijdrage van Harma Dost

...Voorzitter,

Het toerisme in onze regio mag naar een hoger niveau. Daar werken we met z’n allen al geruime tijd aan. Om de toerist naar ons gebied te verleiden is het zaak de marketing en promotie goed op orde te hebben. Maar ook bijvoorbeeld de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen moeten goed zijn evenals voorzieningen als een prullenbak en goede straatverlichting.

De invoering van de Toeristenbelasting is wat het CDA betreft een logische stap. In oud gemeente De Marne wordt deze belasting al jaren geheven. Het argument dat het heffen van deze belasting niet gastvrij zou zijn, is wat ons betreft niet terecht. Volgens ons laat het juist zien dat we toerisme serieus nemen. De toerist laat zich bovendien ook niet afschrikken door de Toeristenbelasting bij het kiezen van een vakantiebestemming. Via deze belasting laten wij de gast, de toerist , ook meebetalen aan ons voorzieningenniveau.

Toeristenbelasting dekt slechts voor een klein deel de recreatieve kosten, het merendeel wordt door de eigen inwoners en de bedrijven opgebracht via onze belastingen. En ook de inwoner heeft baat bij bijvoorbeeld goede bereikbaarheid. En evenementen die worden georganiseerd komen weer ten goede aan de leefbaarheid. Om die reden kan de opbrengst van de Toeristenbelasting ook niet in een apart fonds gestopt worden. Immers de investeringen om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren lopen door meerdere programma’s heen.

Waar wij wel voorstander van zijn is de oprichting van 1 nieuwe toeristische organisatie voor Het Hogeland. Een deel van het bedrag uit de opbrengsten van de Toeristenbelasting kan hiervoor worden ingezet.

Een kleine kritische kanttekening;

In de aanloop naar dit nieuw beleid is gesproken met een klein aantal ondernemers werkzaam in de toeristische sector. Waarbij wij ons afvragen hoe met alle toeristische ondernemers is gecommuniceerd. Is iedereen op de hoogte van de invoering van de Toeristenbelasting is dan ook onze vraag. De invoering gaat immers per 1 januari gelden.

Het CDA staat achter het voorstel om de Toeristenbelasting in te voeren evenals de voorgestelde tarieven...

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.