Afgelopen vrijdag 4 maart 2022 heeft de CDA fractie een werkbezoek gebracht aan het agrarisch bedrijf van de familie Nieweg te Adorp, bij dit bezoek waren ook een aantal boeren uit de regio aangeschoven.

Tijdens dit uitermate constructief en plezierige gesprek werd de CDA-fractie bijgepraat over diverse onderwerpen waarmee de agrariërs mee van doen hebben en tegenaan lopen. We zijn bijgepraat over bijvoorbeeld de problemen met het plaatsen van kleine windmolens op de bouwblokken en de maximale hoogte van de windmolens die in onze provincie is toegestaan. Ook spraken we over het gebruik van monovergisters en problemen die ontstaan door aardbevingsschade en de afhandeling hiervan. Uiteraard is de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ook uitvoerig besproken. Hoewel we op gemeentelijk niveau hier weinig aan kunnen doen, kan dit uiteraard door de lokale CDA-fractie wel indringend bij de provinciale en landelijke CDA-fractie voortdurend onder de aandacht worden gebracht.

Er gebeurt ontzettend veel in de landbouw maar de laatste tijd blijkt steeds vaker dat de wetgever (lees overheid) innovaties in de weg zit. Vaak zijn wetten nog niet afgestemd op de technische mogelijkheden. Ook hele praktische zaken zijn aan de orde gekomen, denk hier bijvoorbeeld aan natuurcompensatie, waarbij werd aangegeven dat door een lagere beschoeiing in de waterwegen aan te leggen er honderden jonge vogels van de verdrinkingsdood kunnen worden gered. Met een filmpje werd pijnlijk duidelijk dat bestaande beschoeiing vaak een te hoog obstakel is waardoor jonge vogels niet de oever op kunnen komen.

Afsluitend heeft de fractie een uitgebreide rondleiding gekregen op het melkveebedrijf van de familie Nieweg welke ook een aantal dagen in de week als zorgboerderij fungeert voor Golden Raand.  Uit alles komt naar voren dat agrarische bedrijven voor onze gemeente van groot belang zijn zowel in economisch opzicht, voedselvoorziening maar ook in het belang van onze natuur en een leefbaar platteland.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.