Het CDA maakt zich er hard voor om binnen één jaar een 100% dekking van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) te realiseren in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Dit houdt in dat er voldoende AED’s zijn, goed verspreid in de regio en 24/7 bereikbaar. Daarnaast is het belangrijk om voldoende burgerhulpverleners op te leiden.

“In samenwerking met Groningen Hart Veilig maken wij een plan om ons doel op korte termijn te realiseren” zegt Kristel Rutgers, lijsttrekker van CDA Het Hogeland. “Iedere seconde telt, dat geldt voor het starten van een reanimatie maar ook voor óns als het gaat om het scheppen van voorwaarden om de kans op een succesvolle reanimatie te vergroten”.

“Ik maak me zorgen over de aanrijtijden van hulpverleners in sommige gedeelten van onze gemeente. Het CDA zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de hiervoor gestelde normen behaald worden. Daarnaast willen we de kans op een succesvolle reanimatie vergroten door gebruik te maken van de kracht van onze inwoners”.

Het is een feit dat de overlevingskansen bij hartfalen per minuut met 10% dalen. Jaarlijks wordt 1 op de 1000 mensen getroffen door een hartstilstand. Voor onze gemeente gaat het dus om 50 mensen per jaar ! De inzet van een AED verhoogt de levenskans met 60%. Daarom, gemeente Het Hogeland wordt in 2019 HartVeilig !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.