Onlangs heeft de fractie van CDA Het Hogeland schriftelijke vragen gesteld aan het college over de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Lees hieronder de beantwoording.

Enige tijd geleden heeft de gemeente een convenant gesloten met Delta voor het realiseren van glasvezel internet. Later is daar ViberQ bijgekomen. Op dit moment zijn er nogal wat vragen en de nodige zorgen over het gehele aansluitproces. ViberQ heeft aangegeven inmiddels te zijn begonnen met de graafwerkzaamheden in Winsum. Delta belooft ook voor het eind van 2022 de aansluitingen in Winsum te realiseren. In een aantal andere kernen is men ook bezig.

Er bereiken ons nogal wat klachten met betrekking tot het herstellen van de bodem en de bestrating na de graafwerkzaamheden. Dit geldt zowel voor het openbaar gebied als voor de particuliere terreinen.

Daarnaast zijn er nog de nodige zorgen met betrekking tot het buitengebied. We hebben daarom aan het college de volgende vragen;

  • Vraag 1

Hoe zijn de afspraken van beide partijen met de gemeente met betrekking tot de graafwerkzaamheden en het tijdspad daarin? Komt er een gemeenschappelijke hoofdkabel? Of worden er 2 kabels naast elkaar gelegd?

Beantwoording

Beide bedrijven leggen hun eigen netwerk aan. Er zal dus sprake zijn van 2 kabels naast elkaar. De gemeente kan hier niet op sturen. Dit is een gevolg van Europese wetgeving.

  • Vraag 1a

Moet, in het laatste geval, Delta wachten tot ViberQ klaar is en gaat de grond dan opnieuw open?

Beantwoording

Dat klopt. De afspraak is gemaakt met beide bedrijven dat slechts 1 van hen tegelijk bezig mag zijn in hetzelfde dorp. Dit om helder te hebben wie aan een straat heeft gewerkt en bij schade ook de juiste partij daarin te kunnen aanwijzen.

  • Vraag 1b

Betekent dit laatste dat Delta z’n belofte niet kan waarmaken en worden de potentiële klanten van Delta met vertraging aangesloten?

Beantwoording

Dit kan gevolgen hebben voor de planning, maar die planning staat eerder onder druk door de krapte op de arbeidsmarkt. Dit komt tot uiting in het aantal graafploegen. Was het aantal graafploegen zo groot als gewenst door Delta dan wordt de planning gehaald zoals voorgespiegeld door Delta

  • Vraag 1c

Graag ontvangen wij de gemaakte afspraken met beide partijen.

Beantwoording

Zoals al in de vorige raadsperiode aan een andere fractie is gemeld betreffen de convenanten met ViberQ en Delta Fiber geen openbare stukken. We leggen deze stukken daarom vertrouwelijk ter inzage bij de griffie.

  • Vraag 2

Welke procedure volgt u om te waarborgen dat de grond weer zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt opgeleverd?

Beantwoording

Vanuit de gemeente is er een toezichthouder aangesteld. Deze medewerker van het team Infra ziet toe op de kwaliteit van het werk. En waakt er voor dat de openbare ruimte netjes wordt achtergelaten na de werkzaamheden

  • Vraag 3

Ook moeten we niet vergeten dat het project snel internet in het buitengebied nog niet is afgerond. Bent u op de hoogte van het feit dat veel bewoners in het buitengebied al geruime tijd niets meer hebben gehoord van ‘snel internet Groningen’, ondanks hun aanmelding?

Zo ja, om hoeveel woningen gaat dit?

Beantwoording

Het klopt dat een aantal panden nog niet is aangesloten. Maar de gegevens over de desbetreffende panden ligt bij Rodin. Die willen en hoeven deze gegevens niet vrij te geven.

  • Vraag 3a

En welke rol kan de gemeente spelen om voor deze bewoners Rodin aan de gemaakte afspraken te houden?

Beantwoording

De gemeente stuurt samen met de provincie Groningen hierop. Richting Rodin wordt druk gezet om de gemaakte afspraken na te komen.

  • Vraag 4

Verder blijkt dat er woningen zijn die formeel niet in het buitengebied liggen, maar ook niet in aanmerking komen voor een aansluiting van Delta of ViberQ. Hoe gaat u hiermee om?

Beantwoording

Zowel aan Rodin/Viber Q als Delta Fiber wordt er voor deze individuele bewoners een verzoek gedaan om alsnog te worden aangesloten. We kunnen dit echter niet afdwingen.           

  • Vraag 5

Bij de voorlichting in 2018 werd aangegeven dat in eerste instantie 70% van de woningen in het buitengebied zou worden voorzien van glasvezel, maar dat dit uiteindelijk 90% zou worden. Toch zijn veel adressen uiteindelijk voorzien van een straalverbinding die lang niet altijd de vereiste verbinding van 100Mb haalt. Welk percentage van de aanmeldingen heeft uiteindelijk glasvezel gekregen?

Beantwoording

Initieel is de afspraak gemaakt voor 60% verglazing en 40% met een straalverbinding. In het Hogeland ligt het percentage hoger dan die 60%. Maar het exacte % is niet bekend. Bedrijven die ver van de openbare weg liggen worden veelal aangestraald. Het is achteraf gebleken dat deze straalverbinding niet altijd dat brengt wat is beloofd.

In beide gevallen is afgesproken met Rodin dat de snelheid 100mb is. Dit wordt bij de radiografische verbinding niet altijd gehaald. Daarvoor is Rodin verantwoordelijk. De provincie voert in dezen gesprekken met Rodin over hun verantwoordelijkheid. Als gemeente zetten wij ons er voor in dat Rodin zijn afspraken nakomt. Afdwingen kunnen wij dat helaas niet.

  • Vraag 6

Om toch glasvezel te krijgen i.p.v. een straalverbinding wordt een forse eigen bijdrage gevraagd. Zijn er, in geval het een bedrijf betreft, mogelijkheden om een deel van de extra kosten voor een glasvezelaansluiting vergoed te krijgen via het ondernemersfonds en ziet u hier een bemiddelende en/of ondersteunende rol weggelegd voor de gemeente?

Beantwoording

Het Ondernemersfonds is een zelfstandige stichting met een eigen fondsbeheerder. Zij beoordeeld zelfstandig haar aanvragen. Het fonds kan advies vragen bij de gemeente. Als het ondernemersfonds uit eigen (geen overheids) middelen geld hieraan willen besteden kan dat uiteraard.

Vanuit het verbod op staatssteun mag de gemeente geen individuele steun geven. Dit hangt ook samen met de € 10 miljoen subsidie en de gunstige lening die door de provincie is verstrekt in het kader van de regeling, waarmee de aanleg feitelijk als gesubsidieerd is. Dit biedt de gemeente geen ruimte om additioneel steun te verlenen.

 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.