01-03-2020    De fractie van CDA Het Hogeland stelt vragen over de Ellerhuizerbrug.              (foto; Wikimedia Commons)

Op 27 februari kwam in het nieuws dat de monumentale brug bij Ellerhuizen niet zal worden gerepareerd, de fractie van CDA Het Hogeland is door dit bericht erg verrast.

Omdat de brug een rijksmonument is geldt een onderhoudsplicht op voorwaarden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Groningen is verantwoordelijk voor dit onderhoud. Tijdens onderzoek in 2010 is al vastgesteld dat de fundering van de ophaalbrug in slechte staat verkeert en dat er sprake is van rot van de houten funderingspalen. Ook heeft de ophaalbrug problemen met openen bij hete weersomstandigheden in de zomer, de brug wordt dan gekoeld met water uit het Boterdiep.

In 2019 is er opnieuw onderzoek verricht naar de staat van de Ellerhuizerbrug. Er is toen besloten de brug te sluiten, de bediening was volgens de provincie niet veilig genoeg meer. Daar komt bij dat de brug in juli vorig jaar is aangereden en de brug is sinds die tijd gesloten voor het vaarverkeer.

Zowel de provincie alsook de gemeente hebben (vaar)recreatie, bereikbaarheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. De Ellerhuizerbrug is een cruciale schakel in de vaarverbinding richting de stad Groningen en de recreatieve vaarroute door onze gemeente Het Hogeland.

De provincie geeft geen prioriteit aan herstel/renovatie van een beeldbepalende monument in het landschap. Sinds het onderzoek in 2010 is er niets ondernomen, gezien de onderhoudsplicht had de brug al gerenoveerd moeten zijn.

Gezien berichtgeving in de diverse media hebben wij begrepen dat er voorlopig geen herstel en/of renovatie van de brug zal plaatsvinden. Als fractie van CDA vinden we dit om meerdere redenen een zorgelijke ontwikkeling.

Vraag/vragen               

  1. Klopt de berichtgeving in de media en is het college op de hoogte gesteld door de provincie Groningen dat renovatie van de Ellerhuizerbrug voorlopig niet aan de orde is en dat de brug gesloten blijft?
  2. Bent u met ons van mening dat dit besluit onacceptabel is. Mede gelet op het feit dat hier sprake is van een rijksmonument uit 1928, welke gelegen is in onze gemeente, dat niet hersteld gaat worden?
  3. De brug speelt een cruciale rol in de vaarrecreatie van het rondje Het Hogeland. Heeft het college/de gemeente contact over het onderhoud van de Ellerhuizerbrug met de provincie? Zo nee, waarom niet?
  4. De Watersportvereniging Noord Groningen is zeer ongerust over de ontstane situatie en heeft, volgens de berichtgeving, inmiddels een brief richting de provincie gestuurd. Heeft het college/de gemeente ook contact met de Watersportvereniging over dit onderwerp of gaat dit nog komen?
  5. Is het college bereid om zich tot het uiterste in te spannen om de provincie te bewegen in een zo spoedig mogelijk herstel?
  6. Heeft het college richting de provincie stappen ondernomen of het mogelijk is de brug voor het komend vaarseizoen op een veilige manier tijdelijk bedienbaar te krijgen?
  7. De provincie spreekt in haar berichtgeving over eventuele alternatieven. Welke alternatieven worden er onderzocht en wat zijn hiervan de consequenties?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.