Vragen van de fractie van CDA Het Hogeland voor het vragenuur tijdens de raadsvergadering op  9 juni 2021.

 

Roodeschool en het aardgascondensaatstation.

De laatste weken was het in de Ommelander niet te missen: Roodeschool en het aardgascondensaatstation blijven aan elkaar verbonden. Vanaf het begin van deze eeuw zijn er al ettelijke pogingen ondernomen het zich midden in het dorp bevindende overslagstation verplaatst te krijgen naar de Eemshaven. Het gevoel van onvrede onder de bewoners werd groter.

Tijdens de laatste Eemsmond jaren leek er een oplossing dichtbij te komen, maar uiteindelijk lukte het toch niet de verplaatsing te realiseren. Reden: het totale kostenplaatje kwam op het bord van de overheid te liggen. Noordgastransport wilde wel meewerken, maar niet meebetalen.

Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder en leek het erop dat de gaswinning zijn langste tijd heeft gehad. De problematiek rondom de mijnbouw schade en als gevolg daarvan het in leven roepen van het Nationaal Plan Groningen (een fonds van 1.15 miljard euro) doen de gaskraan gefaseerd dichtdraaien en de mogelijkheid te scheppen met geld uit het NPG het gascondensaatstation alsnog verplaatst te krijgen.

Niets is minder waar nu blijkt dat er een aanvraag ligt over het gaan exploiteren van een gasveld op de Noordzee, waarbij de bestaande infrastructuur van Noordgas voor transport van het Noordzeegas zal gaan worden gebruikt. De exploitatietijd is gezet op 35 jaar. Gaat dit betekenen dat Roodeschool nog 35 jaar aan zijn overslagstation zal vastzitten?

Vragen aan het College:

  • Is het college hierover in gesprek met de betrokken partijen; het dorp Roodeschool en het ministerie?
  • Is het college bereid zich in te zetten voor de verplaatsing van het aardgascondensaatstation in Roodeschool.
  • Is het college bereid daar NPG-middelen voor in te zetten. Voormalig minister van economische zaken Wiebes heeft zich in die richting, bij beantwoording op vragen uit de Kamer, uitgelaten

(dec 2018,  Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Aanhangsel 855 )

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.