Met verbazing is gereageerd in het dorp Uithuizermeeden toen op zaterdag 30 januari 2021 er bij vele dorpsingezetenen een brief werd bezorgd over het beëindigen van de huisartsenpraktijk aan de Vlasakker. De brief melde dat de patiënten worden overgeschreven naar de huisartsen-praktijk in Uithuizen per 19 april 2021.

Deze actie roept bij velen de nodige vragen op.

Op 30 november 2020 is een bijeenkomst geweest in Uithuizermeeden over zorg in de toekomst, ofwel het toekomstbestendig maken van de zorgverlening op het dorp. De inwoners zijn gevraagd mee te denken en de bijeenkomst is goed bezocht.

De uitnodiging opende als volgt:

…Noorderzorg onderzoekt in nauw overleg met de gemeente en in samenwerking met Dorpsbelangen, Meij-Invest en de Ondernemersvereniging de mogelijkheden voor een gezondheidsplein met geschikte woningen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag in Uithuizermeeden. Doel daarvan is de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden. Op 9 juli jl. hebben wij een dorpsbijeenkomst gehouden waarbij wij met bewoners en professionals in gesprek zijn gegaan zowel over het hier en nu van wonen en zorg als over hoe we dit in de toekomstzien in Uithuizermeeden. Dit thema blijkt bij velen te leven…

Tot zover de uitnodiging.

Het College van B&W van de gemeente Het Hogeland heeft een bedrag van 170.000 euro toegekend aan Zorggroep Noorderzorg. De subsidie is afkomstig uit gelden van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Noorderzorg heeft de opdracht gegeven aan 2 externe bureaus om samen met gemeente en Ondernemersvereniging Eemsmond Noord, Dorpsbelangen en Meij-Invest het onderzoek te doen naar haalbaarheid, kansen en mogelijkheden.

Ook wordt onderzocht of de geplande nieuwbouw de huidige woonvoorziening voor ouderen, ‘De Mieden’, kan vervangen. Voor de realisering van het totale zorgproject heeft NPG in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Binnen een nieuw gezondheidscentrum is een centrale rol weggelegd voor de huisarts, de beschikbare huisartsen zijn in dit onderzoek dus ook betrokken.

Alhoewel de vestiging van een huisartsenpraktijk geen bevoegdheid is van de lokale overheid, is het wel heel zuur dat nu op deze manier flinke ruis is ontstaan bij niet alleen de inwoners van Uithuizermeeden maar ook bij de initiatiefnemers van het nog lopende haalbaarheidsonderzoek.

Vraag/vragen               

  1. Betekent dit het einde van een huisartsenpraktijk in Uithuizermeeden?
  2. Hoe staat het met de plannen voor een gezondheidscentrum op het dorp? Is het onderzoek en het gesprek nog steeds gaande?
  3. Welke gevolgen heeft deze actie voor het slagen van het zorgproject in zijn totaliteit?
  4. Heeft een gezondheidscentrum wel bestaansrecht zonder een huisartsenpraktijk? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.