Tijdens de raadsvergadering op 22 januari 2020 heeft CDA Het Hogeland de volgende vragen gesteld over de toepassing van AED-laadpalen binnen onze gemeente:

Het college heeft onlangs de ‘Plaatsingsleidraad elektrische laadpalen’ vastgesteld. De leidraad geeft aan op welke locaties in verschillende dorpen in onze gemeente laadpalen voor elektrische auto’s zouden kunnen worden geplaatst. Daarmee maken we onze gemeente klaar voor de toekomst.

Er wordt gestreefd naar een dekkend netwerk in Het Hogeland en het is daarbij de bedoeling dat laadpalen komen in alle kernen met meer dan 1.000 inwoners waar nu nog geen paal is. De laadpalen kunnen ook worden geplaatst op locaties waar veel publiek komt. Zoals bijvoorbeeld winkelcentra, sportcomplexen en bibliotheken.

Het CDA maakt van deze gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor het volgende;

In de steden Delft en Rotterdam zijn vorig jaar laadpalen geplaatst met een extra functie, zogenaamde AED-laadpalen. Deze laadpalen zijn uitgerust met een defibrillator en dat zorgt er voor dat meer AED’s beschikbaar zijn in de openbare ruimte. Hoewel er steeds meer AED’s in de regio te vinden zijn, zijn ze niet altijd allemaal 24 uur beschikbaar, bijvoorbeeld omdat ze in gebouwen hangen die ’s avonds gesloten zijn. Laadpalen daarentegen zijn altijd bereikbaar en hebben ook de mogelijkheid om de AED’s van stroom te voorzien.

Deze combinatie zou wat het CDA betreft een zeer effectieve manier zijn om de dekkingsgraad van beschikbare defibrillators te vergroten. Bovendien is voldoende dekking cruciaal voor een vitaal platteland waar de lange aanrijtijden punt van aandacht zijn.

Vragen:

  • Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen?
  • Is het college bereid om bij de ontwikkeling van de plannen voor het plaatsen van nieuwe laadpalen ook de mogelijkheid mee te nemen om zgn AED-laadpalen te plaatsen op geschikte locaties?
  • Is op dit moment in kaart hoeveel AED’s in de openbare ruimte 24 uur per dag beschikbaar zijn? En zijn deze defibrillators ook goed verdeeld over ons gebied; kortom hoe is de dekkingsgraad?
  • Wil het college onderzoeken of AED’s die nu niet 24 uur beschikbaar zijn daartoe wel kunnen worden veranderd, bijvoorbeeld door een buitenkast te realiseren?
  • Zijn onze inwoners voldoende op de hoogte van de locaties van AED’s en het gebruik daarvan? Kan de gemeente hierover meer informatie delen met onze inwoners en ook wijzen op de trainingen van HartVeilig Groningen die door de hele provincie worden gegeven?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.