Tijdens de raadsvergadering van 20 januari zijn er vragen gesteld over de al jaren op de agenda staande herinrichting van de Oosterstraat/Stationsweg in Warffum. Met name de Oosterstraat wordt al jaren geteisterd door zwaar landbouwverkeer, wat de conditie van de straat niet ten goede komt.

Ook zijn er klachten over (bijna) ongelukken, op gezette tijden parkeerdruk en dat er in de straat te hard wordt gereden. Reden voor de fractie van het CDA om op werkbezoek te gaan, coronaproof natuurlijk! Tijdens het werkbezoek hebben we een wandeling gemaakt langs de hierboven beschreven route en geluisterd naar de bevindingen van bewoners. Naar aanleiding van het bezoek heeft de fractie van het CDA de volgende vragen: 

Vraag/vragen               

  1. Kunt u aangeven of er ongevallen hebben plaatsgevonden op het tracé Oosterstraat-Stationsweg in Warffum. En weet u ook om hoeveel ongevallen het gaat , bijvoorbeeld door ongevallenregistratie van de politie?
  2. Zijn er verkeerstellingen, uitgesplitst naar gebruik (fiets, bromfiets, auto, trekker, vrachtauto) en snelheidsmetingen, uitgevoerd op genoemd tracé?
  3. Kunt u een uitsplitsing geven van de richtingen welke het verkeer neemt vanaf de Oosterstraat?
  4. Zijn er klachten ontvangen over verkeersgevaarlijke situaties en bijna ongevallen. Zo ja, Vanaf welke datum zijn deze meldingen ontvangen?
  5. In hoeverre is/wordt het dorp en de aanwonenden betrokken bij de reconstructie van de Oosterstraat en in hoeverre wordt er met het dorp gesproken over de algehele verkeersituatie in en rond Warffum?
  6. Wat is de stand van zaken over de eventuele  agro-logistieke weg en op basis van welke feiten worden er gesprekken gevoerd over deze weg?
  7. Is er een verband tussen de reconstructie van de Oosterstraat en de eventueel nieuw aan te leggen agro-logistieke weg?
  8. Is er financiering voor deze aan te leggen weg en is er overeenstemming met de eventuele  grondeigenaren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.