16 mei 2021

CDA stelt vragen over sluiting milieustraten

Naar aanleiding van de sluiting van de milieustraten in Leens, Bedum en Winsum komen er bij de fractie van het CDA veel vragen. Inwoners zijn verbaast over de verminderde dienstverlening en kunnen nu alleen in Usquert (of in Groningen) hun grofvuil, puin en elektrische apparaten inleveren. Bovendien is het vaste deel van de afvalstoffenheffing, waar de milieustraten mede uit gefinancierd worden, fors omhoog gegaan terwijl de serviceverlening nu drastisch naar beneden gaat.

Vraag/vragen               

  1. Bent u het met ons eens dat voor een groot deel van onze burgers een behoorlijke reisafstand moet worden afgelegd om bij een milieustraat te komen?
  2. Wat is de reden om de milieustraten te sluiten voordat de discussie over huisvesting heeft plaatsgevonden?
  3. Volgens de berichtgeving zijn de gemeentewerven niet goed ingericht en voldoen niet meer aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan een milieustraat. Hoe urgent zijn deze wettelijke normen en kunt u inzichtelijk maken aan welke eisen moet worden voldaan om de werven wel goed in te richten?
  4. Bent u bereid om een heroverweging te maken om de milieustraten weer te openen? Zo nee, waarom niet?
  5. Is er inzage hoeveel inwoners gebruik gemaakt hebben in het eerste kwartaal van de regeling om 4 keer per jaar gratis grofvuil in te leveren en uit welke woonplaatsen kwamen deze inwoners?
  6. Onze fractie krijgt ook veel meldingen van zwerfafval en afvaldumpingen in de natuur, zijn die voorvallen ook bij de gemeente bekend of zijn er meldingen gedaan?
  7. Wat zijn de kosten voor de gemeente om dit gedumpte afval op te ruimen?
  8. Kunt u inzichtelijk maken wat het financiële voordeel is om de 3 milieustraten te sluiten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.